Tư vấn thành lập công ty cổ phần tại Đức Phổ

TƯ VẤN THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN TẠI ĐỨC PHỔ
Bạn đang có ý định thành lập doanh nghiệp? Bạn đang phân vân về loại hình doanh nghiệp công ty cổ phần? Việc thành lập công ty cổ phần tại Đức Phổ được quy định như thế nào? Hy vọng bài viết sau của Brandsvip có thể giúp bạn đưa ra quyết định phù hợp.
TƯ VẤN THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN TẠI ĐỨC PHỔ
TƯ VẤN THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN TẠI ĐỨC PHỔ

Công ty cổ phần là gì?

Công ty cổ phần là một loại hình doanh nghiệp có vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần; cổ đông của công ty có thể là tổ chức, cá nhân với số lượng tối thiểu là 03 và không hạn chế số lượng tối đa.
Cơ sở pháp lý: Điều 111 Luật Doanh nghiệp năm 2020.

Đặc điểm của công ty cổ phần tại Đức Phổ?

 • Số lượng cổ đông tối thiểu là 03 và không hạn chế số lượng tối đa.
 • Cổ phần là đơn vị vốn nhỏ nhất trong công ty và cơ bản được tự do chuyển nhượng. Tổ chức, cá nhân tham gia góp vốn bằng cách mua cổ phần dưới hình thức cổ phiếu được chào bán trên thị trường.
 • Thành viên của công ty cổ phần là các chủ sở hữu cổ phần, được gọi là cổ đông. Là đồng chủ sở hữu của công ty. Công ty cổ phần phải lập và lưu giữ Sổ đăng ký cổ đông từ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp.
 • Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác. Trừ trường hợp áp dụng đối với cổ đông sáng lập (khoản 3 Điều 120 Luật Doanh nghiệp 2020). Và Điều lệ công ty có quy định hạn chế chuyển nhượng cổ phần. (khoản 1 Điều 127 của Luật Doanh nghiệp 2020).
 • Công ty cổ phần có quyền phát hành các loại chứng khoán để huy động vốn. Khả năng này tạo thành ưu thế đặc biệt của công ty cổ phần so với các loại công ty khác. Khi có đủ điều kiện theo quy định pháp luật chứng khoán, pháp luật doanh nghiệp, công ty cổ phần có thể phát hành cổ phần. Hoặc phát hành chứng khoán khác để tăng vốn điều lệ.
 • Có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Và chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong giới hạn phần vốn góp đã góp vào công ty.
Cơ sở pháp lý: Điều 111 Luật Doanh nghiệp năm 2020.

Điều kiện để doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận đăng ký công ty cổ phần

Theo Quyết định 885/QĐ-BKHĐTDoanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp khi có đủ các điều kiện sau:
 • Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không bị cấm đầu tư kinh doanh;
 • Tên của doanh nghiệp được đặt theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp;
 • Có hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ;
 • Nộp đủ lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí.

Cơ cấu quản trị nội bộ công ty cổ phần tại Đức Phổ?

Công ty cổ phần có quyền lựa chọn tổ chức quản lý và hoạt động theo một trong hai mô hình sau đây (trừ trường hợp pháp luật về chứng khoán có quy định khác):

Mô hình thứ nhất, gồm:

 • Đại hội đồng cổ đông;
 • Hội đồng quản trị;
 • Ban kiểm soát;
 • Và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.
 • Trường hợp công ty cổ phần có dưới 11 cổ đông và các cổ đông là tổ chức sở hữu dưới 50% tổng số cổ phần của công ty thì không bắt buộc phải có Ban kiểm soát.

Mô hình thứ hai, gồm:

 • Đại hội đồng cổ đông;
 • Hội đồng quản trị;
 • Và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.
 • Trường hợp này ít nhất 20% số thành viên Hội đồng quản trị phải là thành viên độc lập và Ủy Ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị. Các thành viên độc lập thực hiện chức năng giám sát và tổ chức thực hiện kiểm soát đối với việc quản lý điều hành công ty.
Cơ sở pháp lý: Điều 137 Luật Doanh nghiệp năm 2020.

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với công ty cổ phần tại Đức Phổ

1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
2. Điều lệ công ty.
3. Danh sách cổ đông sáng lập và danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần.
4. Bản sao các giấy tờ sau đây:

– Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;

– Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân;

– Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức;

– Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.

– Đối với cổ đông là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

– Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài. Hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Cơ sở pháp lý: Điều 23 Nghị định 01/2021/NĐ-CP.

Trình tự, thủ tục thành lập công ty cổ phần tại Đức Phổ?

Căn cứ Quyết định 855/QĐ-BKHĐT năm 2021, thủ tục thành lập công ty cổ phần được thực hiện theo 03 bước sau:

Bước 1: Nộp hồ sơ

 • Cách 1: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.
 • Cách 2: Đăng ký qua mạng tại Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn) bằng chữ ký số công cộng hoặc sử dụng tài khoản đăng ký kinh doanh.

Bước 2: Tiếp nhận và giải quyết.

Bước 3: Nhận kết quả.

Dịch vụ thành lập công ty cổ phần của Brandsvip

 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đồng thời là mã số thuế;
 • Thông báo cơ quan quan thuế quản lý trực tiếp;
 • Giấy biên nhận công bố và biên lai công bố thông tin;
 • Con dấu công ty;
 • Hồ sơ nội bộ doanh nghiệp;
 • Tư vấn miễn phí trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp.
 • Tư vấn các thủ tục phát sinh sau khi thành lập công ty cổ phần.
Contact Me on Zalo