Dịch vụ tư vấn công bố tiêu chuẩn cơ sở tại Quảng Ngãi

Công ty Tư vấn Đầu tư Brandsvip chuyên tư vấn dịch vụ công bố tiêu chuẩn cơ sở tại Quảng Ngãi. Quý khách có nhu cầu tư vấn liên hệ với công ty chúng tôi.

Dịch vụ tư vấn công bố tiêu chuẩn cơ sở tại Quảng Ngãi
Dịch vụ tư vấn công bố tiêu chuẩn cơ sở tại Quảng Ngãi

Dịch vụ tư vấn công bố tiêu chuẩn cơ sở tại Quảng Ngãi

  • Bước 1: Lập kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn cơ sở
  • Bước 2: Biên soạn dự thảo tiêu chuẩn cơ sở;
  • Bước 3: Tổ chức lấy ý kiến cho dự thảo tiêu chuẩn cơ sở;
  • Bước 4: Tổ chức hội nghị chuyên đề về dự thảo tiêu chuẩn cơ sở;
  • Bước 5: Xử lý ý kiến và hoàn chỉnh dự thảo tiêu chuẩn cơ sở;
  • Bước 6: Lập hồ sơ dự thảo tiêu chuẩn cơ sở;
  • Bước 7: Thẩm tra dự thảo tiêu chuẩn cơ sở;
  • Bước 8: Công bố tiêu chuẩn cơ sở;
  • Bước 9: In ấn tiêu chuẩn cơ sở.

Tiêu chuẩn cơ sở là gì?

Theo quy định tại Khoản 7, Điều 3 Thông tư 11/2021/TT-BKHCN, tiêu chuẩn cơ sở là tiêu chuẩn do tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công bố để áp dụng cho các hoạt động trong phạm vi của tổ chức đó. Tiêu chuẩn cơ sở viết tắt là TCCS.

Những loại tiêu chuẩn nào được áp dụng cho sản phẩm:

Theo Điều 10 Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật 2006:

Hệ thống tiêu chuẩn và ký hiệu tiêu chuẩn của Việt Nam bao gồm:

1.Tiêu chuẩn quốc gia, ký hiệu là TCVN;
2. Tiêu chuẩn cơ sở, ký hiệu là TCCS.

Tại sao phải công bố tiêu chuẩn áp dụng cho sản phẩm

Căn cứ theo khoản 1, Điều 62 Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật quy định về trách nhiệm của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh:

“Công bố tiêu chuẩn áp dụng cho sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, quá trình, môi trường”.

Điều này có nghĩa là tất cả các sản phẩm hàng hoá phải công bố tiêu chuẩn áp dụng cho sản phẩm trước khi đưa ra thị trường.

Ngoài ra, căn cứ Điều 28 Luật Chất lượng sản phẩm hàng hoá 2007 về Điều kiện bảo đảm chất lượng sản phẩm trong sản xuất trước khi đưa ra thị trường:

1.Người sản xuất phải thực hiện các yêu cầu về quản lý chất lượng sản phẩm trong sản xuất như sau

a) Áp dụng hệ thống quản lý nhằm bảo đảm chất lượng sản phẩm do mình sản xuất phù hợp với tiêu chuẩn công bố áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

b) Công bố tiêu chuẩn áp dụng quy định tại Điều 23 của Luật này và ghi nhãn theo quy định của pháp luật về nhãn hàng hoá.

c) Lựa chọn chứng nhận hợp chuẩn, công bố hợp chuẩn đối với sản phẩm thuộc nhóm 1.

d) Tuân thủ các quy chuẩn kỹ thuật liên quan đến quá trình sản xuất, chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy theo quy chuẩn kỹ thuật tương ứng đối với sản phẩm thuộc nhóm 2.

2.Việc bảo đảm chất lượng sản phẩm sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ trước khi đưa ra thị trường được thực hiện theo quy định của Bộ quản lý ngành, lĩnh vực.

Công bố tiêu chuẩn áp dụng dưới hình thức nào?

1.Người sản xuất, người nhập khẩu tự công bố các đặc tính cơ bản, thông tin cảnh báo, số hiệu tiêu chuẩn trên hàng hoá hoặc một trong các phương tiện sau đây:

a) Bao bì hàng hoá;

b) Nhãn hàng hoá;

c) Tài liệu kèm theo sản phẩm, hàng hoá.

2.Nội dung của tiêu chuẩn công bố áp dụng không được trái với yêu cầu của quy chuẩn kỹ thuật do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền ban hành.

Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn hãy liên hệ với chúng tôi:

Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Brandsvip

Địa chỉ: Lô N1.8 -27 Mỹ An Shophouse – KĐT An Phú Sinh – TP Quảng Ngãi

Điện thoại: 0935613593- 0906465689

Contact Me on Zalo