Dịch vụ tư vấn giấy phép sản xuất rượu tại Quảng Ngãi

Kinh doanh rượu thuộc danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Vì vậy, để có thể sản xuất, kinh doanh, bán buôn và phân phối rượu trên thị trường, các nhà sản xuất phải có giấy phép sản xuất rượu theo quy định do đó, để tìm hiểu quy trình tiến hành xin giấy phép sản xuất rượu tại Quảng Ngãi như thế nào. Mời bạn đọc cùng tham khảo bài viết dưới đây.
Dịch vụ tư vấn giấy phép sản xuất rượu tại Quảng Ngãi
Dịch vụ tư vấn giấy phép sản xuất rượu tại Quảng Ngãi

Quy trình tư vấn xin Giấy phép sản xuất rượu tại Quảng Ngãi

 • Bước 1: Tiếp nhận thông tin và tư vấn điều kiện xin cấp Giấy phép.
 • Bước 2: Tư vấn trình tự, thủ tục cấp giấy phép.
 • Bước 3: Soạn thảo hồ sơ cấp giấy phép.
 • Bước 4: Đại diện khách hàng làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Bước 5: Theo dõi và thông báo tiến trình hồ sơ đến khách hàng
 • Bước 6: Nhận giấy phép và bàn giao cho khách hàng.

Căn cứ pháp lý

 • Nghị định 105/2017/NĐ-CP sản xuất kinh doanh rượu
 • Nghị định 17/2020/NĐ-CP ngày 05/02/2020

Điều kiện sản xuất rượu tại Quảng Ngãi

Theo quy định tại Điều 8 và Điều 9 Nghị định 105/2017/NĐ-CP sản xuất kinh doanh rượu. Để sản xuất rượu công nghiệp, rượu thủ công cần phải đáp ứng các điều kiện như sau:

Đối với điều kiện sản xuất rượu công nghiệp:

 • Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật.
 • Có dây chuyền máy móc, thiết bị, quy trình công nghệ sản xuất rượu đáp ứng quy mô dự kiến sản xuất.
 • Bảo đảm các điều kiện về an toàn thực phẩm theo quy định.
 • Bảo đảm các điều kiện về bảo vệ môi trường theo quy định.
 • Đáp ứng các quy định về ghi nhãn hàng hóa rượu.
 • Có cán bộ kỹ thuật có trình độ, chuyên môn phù hợp với ngành, nghề sản xuất rượu.

Đối với điều kiện sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

 • Là doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh được thành lập theo quy định của pháp luật.
 • Bảo đảm các điều kiện về an toàn thực phẩm và ghi nhãn hàng hóa rượu theo quy định.

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép sản xuất rượu tại Quảng Ngãi

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (01 bộ) bao gồm:

 • Đơn đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp theo mẫu.
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương.
 • Bản sao Bản công bố sản phẩm rượu hoặc bản sao Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm (đối với rượu chưa có quy chuẩn kỹ thuật); bản sao Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm hoặc bản sao một trong các giấy chứng nhận sau: GMP, HACCP, ISO 22000, EFS, BRC, FSSC 22000.
 • Bản sao Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường do cơ quan có thẩm quyền cấp.
 • Bản liệt kê tên hàng hóa rượu kèm theo bản sao nhãn hàng hóa rượu mà doanh nghiệp sản xuất hoặc dự kiến sản xuất.
 • Bản sao bằng cấp, giấy chứng nhận chuyên môn và quyết định tuyển dụng hoặc hợp đồng lao động của cán bộ kỹ thuật.

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công (01 bộ) bao gồm:

 • Đơn đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công theo mẫu.
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh.
 • Bản sao Bản công bố sản phẩm rượu hoặc bản sao Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm (đối với rượu chưa có quy chuẩn kỹ thuật); bản sao Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, trừ trường hợp đối với cơ sở thuộc loại kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ theo quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm.
 • Bản liệt kê tên hàng hóa rượu kèm theo bản sao nhãn hàng hóa rượu mà tổ chức, cá nhân sản xuất hoặc dự kiến sản xuất.

Thẩm quyền cấp giấy phép sản xuất rượu tại Quảng Ngãi

 1. Sở Công Thương là cơ quan cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp có quy mô dưới 03 triệu lít/năm.
 2. Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng là cơ quan cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công trên địa bàn.

Thủ tục cấp giấy phép sản xuất rượu tại Quảng Ngãi

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép.

Đối với cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp

 • Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ cơ quan có thẩm quyền xem xét, thẩm định và cấp giấy phép. Trường hợp từ chối cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
 • Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 03 ngày, làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan cấp giấy phép phải có văn bản yêu cầu bổ sung.

Đối với cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

 • Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền xem xét, thẩm định và cấp giấy phép. Trường hợp từ chối cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
 • Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan cấp giấy phép phải có văn bản yêu cầu bổ sung.
Contact Me on Zalo