Thủ tục thay đổi ngành nghề kinh doanh tại Quảng Ngãi

THỦ TỤC THAY ĐỔI NGÀNH NGHỀ KINH DOANH TẠI QUẢNG NGÃI

Doanh nghiệp có thể thay đổi ngành nghề kinh doanh theo xu hướng thị trường không? Thủ tục thay đổi ngành nghề kinh doanh tại Quảng Ngãi được quy định như thế nào? Hồ sơ gồm những gì? Hy vọng bài viết sau của Brandsvip có thể giúp quý khách hàng giải đáp thắc mắc của mình.

THỦ TỤC THAY ĐỔI NGÀNH NGHỀ KINH DOANH TẠI QUẢNG NGÃI
THỦ TỤC THAY ĐỔI NGÀNH NGHỀ KINH DOANH TẠI QUẢNG NGÃI

Lưu ý về đăng ký ngành nghề kinh doanh tại Quảng Ngãi

 • Doanh nghiệp được tự do kinh doanh trong những ngành nghề mà pháp luật không cấm. Nhưng các ngành nghề đó phải nằm trong hệ thống mã ngành kinh tế Việt Nam. Nếu ngành nghề đó chưa được quy định rõ thì có thể đăng ký chi tiết ngành nghề dự định kinh doanh.
 • Đối với những ngành, nghề có điều kiện thì doanh nghiệp phải đảm bảo đáp ứng được điều kiện của từng ngành nghề theo quy định của pháp luật.
 • Đối với nhà đầu tư nước ngoài, thì ngành nghề kinh doanh phải phù hợp với Biểu cam kết WTO, phù hợp với hình thức đầu tư và tỉ lệ sở hữu trong công ty theo từng ngành nghề cụ thể.

Cơ sở pháp lý:

– Quyết định 27/2018/QĐ-TTg.
– Luật Đầu tư năm 2020.
– Nghị định 31/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đầu tư năm 2020.
– Luật Doanh nghiệp năm 2020.
– Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp.

Hồ sơ thay đổi ngành nghề kinh doanh tại Quảng Ngãi

Hồ sơ chung cho các loại hình doanh nghiệp

 Hồ sơ bao gồm các giấy tờ sau đây:
 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký. (Mẫu Phụ lục II-1 ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT);
 • Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần. Nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc đổi tên doanh nghiệp.

Hồ sơ cho các loại hình doanh nghiệp phổ biến tại Quảng Ngãi

Hồ sơ đổi ngành nghề kinh doanh công ty TNHH Một thành viên:

 • Thông báo thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp. (Ngành, nghề đăng ký kinh doanh). Do người đại diện theo pháp luật ký;
 • Quyết định về việc đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh của chủ sở hữu. Quyết định phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty;
 • Giấy tờ ủy quyền hoặc giới thiệu cho người nộp hồ sơ và nhận kết quả.

Hồ sơ đổi ngành nghề kinh doanh công ty TNHH hai thành viên trở lên:

 • Thông báo thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp. (Ngành nghề đăng ký kinh doanh). Do người đại diện theo pháp luật ký;
 • Quyết định về việc đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh của Hội đồng thành viên. (Do Chủ tịch hội đồng thành viên ký). Quyết định phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty;
 • Bản sao hợp lệ biên bản họp về việc đổi ngành nghề kinh doanh của Hội đồng thành viên. (Có chữ ký của chủ tọa và người ghi biên bản). Biên bản phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty;
 • Giấy tờ ủy quyền hoặc giới thiệu cho người nộp hồ sơ và nhận kết quả.

Hồ sơ đổi ngành nghề kinh doanh công ty cổ phần:

 • Thông báo thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp. (Ngành nghề đăng ký kinh doanh). Do người đại diện theo pháp luật ký;
 • Quyết định bằng về việc đổi ngành nghề kinh doanh của Hội đồng Quản trị. (Do Chủ tịch hội đồng quản trị ký). Quyết định phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty;
 • Bản sao hợp lệ biên bản họp về việc đổi ngành nghề kinh doanh của Hội đồng quản trị. (có chữ ký của chủ tọa và người ghi biên bản). Biên bản phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty;
 • Giấy tờ ủy quyền hoặc giới thiệu cho người nộp hồ sơ và nhận kết quả.
Cơ sở pháp lý:
– Điều 56 Nghị định 01/2021/NĐ-CP. 
– Mẫu Phụ lục II-1 ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT.

Trình tự thực hiện thay đổi ngành nghề kinh doanh tại Quảng Ngãi

Bước 1: Nộp hồ sơ

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc người được uỷ quyền nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ

– Cán bộ Phòng Đăng ký kinh doanh tiếp nhận hồ sơ.
– Trong trường hợp hồ sơ đủ, cán bộ tiếp nhận hồ sơ tiếp thành thay đổi, bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp
– Trong trường hợp chưa đủ giấy tờ, cán bộ giải thích lý do trả hồ sơ và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung giấy tờ theo quy định.

Bước 3: Nhận kết quả

– Sau khi tiến hành thay đổi ngành, nghề đăng ký kinh doanh, cán bộ tiếp nhận hồ sơ ghi giấy biên nhận và hẹn ngày trả kết quả.
– Doanh nghiệp nhận kết quả là Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trực tiếp tại cơ quan đăng ký doanh nghiệp hoặc thông qua dịch vụ bưu chính.
Cơ sở pháp lý: Điều 56 Nghị định 01/2021/NĐ-CP. 

Có cần thực hiện thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh không?

 Khi doanh nghiệp có sự thay đổi về ngành nghề kinh doanh cần phải thực hiện thủ tục thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tại Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đăng ký trụ sở chính.

Cơ sở pháp lý: điểm a khoản 1 Điều 31 Luật Doanh nghiệp năm 2020.

Các trường hợp không được thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp?

 • Đã bị Phòng Đăng ký kinh doanh ra Thông báo về việc vi phạm của doanh nghiệp thuộc trường hợp:
+ Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
+ Hoặc đã bị ra Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 • Đang trong quá trình giải thể theo quyết định giải thể của doanh nghiệp.
 • Theo yêu cầu của Tòa án hoặc Cơ quan thi hành án hoặc Cơ quan điều tra, Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra, Điều tra viên quy định tại Bộ luật Tố tụng hình sự.
 • Doanh nghiệp đang trong tình trạng pháp lý “Không còn hoạt động kinh doanh tại địa chỉ đã đăng ký”.

Cơ sở pháp lý: khoản 1 Điều 65 Nghị định 01/2021/NĐ-CP.

Contact Me on Zalo