Dịch vụ tư vấn cấp chứng chỉ năng lực xây dựng tại Quảng Ngãi

Nhu cầu xây dựng cả nước đang có xu hướng tăng trưởng mạnh mẽ cả về diện tích và số lượng, đây là cơ hội cho các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp tham gia vào thị trường “béo bở” này. BRANDSVIP đơn vị hỗ trợ dịch vụ tư vấn cấp chứng chỉ năng lực xây dựng tại Quảng Ngãi nhằm giúp các đơn vị tham gia xây dựng một cách hợp pháp.

Chứng chỉ năng lực xây dựng là gì?

Chứng chỉ năng lực xây dựng thực tế là bản đánh giá năng lực sơ lược do Bộ Xây Dựng, Sở Xây dựng với các tổ chức, đơn vị tham gia vào hoạt động xây dựng của cá nhân cấp.

Tại sao công ty xây dựng cần chứng chỉ năng lực xây dựng?

Chứng chỉ năng lực xây dựng là bản mô tả và đánh giá ngắn gọn về các đơn vị / doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng. Chứng chỉ năng lực của đơn vị thi công do Bộ Xây dựng và Sở Xây dựng trực tiếp xem xét, đánh giá và quy định hạn mức, phạm vi kinh doanh nhất định cho một đơn vị cụ thể. Vì vậy, tất cả các công ty trong ngành xây dựng đều phải có chứng chỉ năng lực xây dựng mới được tham gia đấu thầu hợp lệ. Chứng chỉ năng lực xây dựng có giá trị trên toàn lãnh thổ Việt Nam và là điều kiện bắt buộc đối với tất cả các công ty xây dựng.

Nếu như tổ chức, doanh nghiệp, công ty của bạn đang hoạt động trong lĩnh vực xây dựng. Muốn thực hiện những dự án xây dựng mà yêu cầu có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng? Bạn muốn tìm hiểu về thủ tục cũng như cách thức để xin cấp chứng chỉ năng lực xây dựng cho tổ chức; doanh nghiệp, công ty mình. Nhưng trong quá triển khai lại gặp rất nhiều vướng mắc và khó khăn? Hãy liên hệ chúng tôi

Địa chỉ tư vấn chứng chỉ năng lực xây dựng tại Quảng Ngãi

120/1 Phạm Văn Đồng – Tp Quảng Ngãi
Hotline: 0935613593

Cơ sở pháp lý để cấp chứng chỉ năng lực xây dựng cho doanh nghiệp

Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.
Nghị định 100/2118 quy định hướng dẫn cấp chứng chỉ cá nhân, tổ chức mới nhất.
Luật Xây dựng số 50/2014/QH13;
Thông tư 03/2016/TT-BXD về phân cấp công trình xây dựng;
Thông tư số 08/2018/TT-BXD của Bộ Xây Dựng hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng;

Các lĩnh vực cần cấp chứng chỉ năng lực xây dựng

– Lĩnh vực thẩm tra xây dựng:

+ Khảo sát địa chất

+ Khảo sát địa hình

– Lập quy hoạch xây dựng:

– Lĩnh vực thẩm tra thiết kế xây dựng:

+ Thiết kế và thẩm tra thiết kế công trình công nghiệp

+ Thiết kế và thẩm tra thiết kế công trình dẫn dụng

+ Thiết kế và thẩm tra thiết kế công trình giao thông

+ Thiết kế, thẩm tra thiết kế kỹ thuật hạ tầng kỹ thuật

+ Thiết kế, thẩm tra thiết kế các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn

– Lĩnh vực thi công:

+ Thi công công trình dân dụng
+ Thi công công trình giao thông
+ Thi công công trình hạ tầng kỹ thuật
+ Thi công công trình nông nghiệp & phát triển nông thôn

– Lĩnh vực giám sát xây dựng:

+ Giám sát công trình dân dụng

+ Giám sát thi công công trình giao thông

+ Giám sát việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật

+ Giám sát việc xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn

– Lĩnh vực tư vấn quản lý dự án:

+ Quản lý dự án công trình dân dụng

+ Quản lý dự án giao thông

+ Quản lý dự án hạ tầng kỹ thuật

+ Quản lý dự án nông nghiệp nông nghiệp & PTNT

Contact Me on Zalo