Tư vấn thành lập công ty TNHH một thành viên tại Trà Bồng

TƯ VẤN THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TẠI TRÀ BỒNG

Công ty TNHH một thành viên là loại hình doanh nghiệp khá phổ biến đối với quy mô kinh doanh nhỏ và vừa. Thành lập công ty TNHH một thành viên tại Trà Bồng thì đăng ký ở đâu? Điều kiện thành lập của loại hình doanh nghiệp này như thế nào? Mời quý vị đọc bài viết sau của Brandsvip để biết thêm chi tiết nhé.

TƯ VẤN THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TẠI TRÀ BỒNG
TƯ VẤN THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TẠI TRÀ BỒNG

Công ty TNHH một thành viên là gì?

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty). Chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.
Cơ sở pháp lý: khoản 1 Điều 74 Luật Doanh nghiệp năm 2020.

Điều kiện thành lập công ty TNHH một thành viên tại Trà Bồng?

Điều kiện về chủ thể

 • Đủ năng lực hành vi dân sự và có độ tuổi trên 18.
 • Tổ chức phải có tư cách pháp nhân nếu là chủ thể thành lập công ty.
 • Không nằm trong danh sách các đối tượng bị cấm theo Luật Doanh Nghiệp 2020 số 59/2020/QH14.
Cơ sở pháp lý: Điều 17 Luật Doanh nghiệp năm 2020.

Điều kiện về tên công ty

 • Tên các công ty tnhh 1 thành viên ở Việt Nam phải:
 • Bao gồm loại hình công ty và tên riêng.
 • Không trùng và không gây nhầm lẫn.
 • Không mang yếu tố thù địch và không trùng với tên các cơ quan Nhà nước.
 • Phải được gắn tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh chính.
 • In hoa và viết trên các giấy tờ, hồ sơ, và ấn phẩm do công ty phát hành.
 • Không vi phạm các quy định cấm tại Điều 38 của Luật Doanh Nghiệp 2020.
Cơ sở pháp lý: Điều 37, Điều 38, Điều 41 Luật Doanh nghiệp năm 2020.

Điều kiện về trụ sở công ty

 • Trụ sở chính không được là căn hộ chung cư.
 • Phải đặt trên phạm vi lãnh thổ Việt Nam, cần cung cấp đầy đủ các thông tin chi tiết về địa chỉ như đường, phố, ngõ, hẻm.
Cơ sở pháp lý: Điều 42 Luật Doanh nghiệp năm 2020.

Điều kiện về ngành nghề kinh doanh

 • Không thuộc các ngành nghề bị pháp luật cấm.
 • Ngành nghề kinh doanh phải nằm trong hệ thống mã ngành kinh doanh tại Việt Nam hoặc được đăng ký chi tiết nếu không có mã ngành.
 • Đáp ứng các điều kiện và hồ sơ đối với các ngành nghề đặc biệt.
 • Với nhà đầu tư nước ngoài, phải tuân theo cam kết WTO về hình thức đầu tư, tỷ lệ sở hữu công ty theo từng ngành nghề.
Cơ sở pháp lý:
– Quyết định 27/2018/QĐ-TTg.
– Luật Đầu tư năm 2020.
– Nghị định 31/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đầu tư năm 2020.
– Luật Doanh nghiệp năm 2020.
– Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp.

Điều kiện về vốn điều lệ

Vốn điều lệ của Công ty TNHH 1 thành viên là số vốn mà chủ sở hữu đăng ký và phải góp đủ trong 90 ngày kể từ khi nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
Cơ sở pháp lý: Điều 75 Luật Doanh nghiệp năm 2020.

Điều kiện về người đại diện pháp luật

 • Thường là chủ sở hữu đại diện pháp luật cho công ty TNHH 1 thành viên.
 • Nếu là người khác đại diện pháp luật, phải ghi rõ chức danh.
Cơ sở pháp lý: Điều 12 Luật Doanh nghiệp năm 2020.

Cơ cấu tổ chức công ty TNHH một thành viên tại Trà Bồng?

* Đối với công ty TNHH một thành viên là tổ chức

Tổ chức quản lý và hoạt động theo một trong hai mô hình sau đây:
– Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên;
– Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.
Cơ sở pháp lý: Điều 79 Luật Doanh nghiệp năm 2020.

* Đối với công ty TNHH một thành viên là cá nhân

 Chủ tịch công ty; Giám đốc (Tổng giám đốc).
Cơ sở pháp lý: Điều 85 Luật Doanh nghiệp năm 2020.

Hồ sơ đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên tại Trà Bồng

1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
2. Điều lệ công ty.
3. Bản sao các giấy tờ sau đây:
 • Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;
 • Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ sở hữu công ty là cá nhân;
 • Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với chủ sở hữu công ty là tổ chức. (Trừ trường hợp chủ sở hữu công ty là Nhà nước);
 • Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.
 • Đối với chủ sở hữu công ty là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Cơ sở pháp lý: Điều 24 Luật Doanh nghiệp năm 2020.

Những công việc cần thực hiện sau khi thành lập công ty TNHH một thành viên tại Trà Bồng

Sau khi đăng ký thành lập doanh nghiệp, doanh nghiệp cần tiến hành một số công việc pháp lý cần làm sau khi thành lập doanh nghiệp:
 • Mở tài khoản ngân hàng
 • Kê khai lệ phí môn bài
 • Khắc dấu và đăng ký chữ ký số của doanh nghiệp
 • Bổ nhiệm kế toán trưởng, người phụ trách kế toán
 • Đăng ký thuế lần đầu
 • Treo biển hiệu tại Doanh nghiệp
 • Lập sổ đăng ký thành viên
 • Phương pháp tính thuế giá trị gia tăng
 • Áp dụng hoá đơn
 • Khai trình sử dụng lao động lần đầu khi bắt đầu hoạt động
 • Thông báo về số lao động làm việc tại doanh nghiệp
 • Xây dựng thang lương, bảng lương
……
Contact Me on Zalo