Tư vấn thành lập công ty TNHH một thành viên tại Ba Tơ

TƯ VẤN THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TẠI BA TƠ

Một trong những loại hình doanh nghiệp phù hợp với quy mô kinh doanh vừa và nhỏ là công ty TNHH một thành viên. Bởi các ưu điểm nổi bật của loại hình doanh nghiệp này nên được thành lập khá phổ biến. Vậy những ưu điểm đó là gì? Hồ sơ đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên tại Ba Tơ gồm những gì? Mời quý vị cùng đọc bài viết sau.

TƯ VẤN THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TẠI BA TƠ
TƯ VẤN THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TẠI BA TƠ

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là gì?

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty). Chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.

Cơ sở pháp lý: khoản 1 Điều 74 Luật Doanh nghiệp năm 2020.

Ưu điểm nổi bật của công ty TNHH một thành viên tại Ba Tơ?

 • Do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ nên chủ sở hữu có toàn quyền quyết định mọi vấn đề có liên quan đến hoạt động của công ty. Việc quản lý công ty cũng đơn giản hơn.
 • Có tư cách pháp nhân nên được nhân danh mình tham gia các quan hệ một cách độc lập.
 • Chủ sở hữu chỉ phải chịu trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty. Nên hạn chế được rủi ro của chủ sở hữu khi tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh.
 • Cơ cấu tổ chức chặt chẽ.
 • Chủ sở hữu công ty có toàn quyền chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần vốn điều lệ của công ty.
 • Có thể tăng vốn điều lệ bằng cách góp thêm vốn của chủ sở hữu. Huy động thêm vốn đầu tư của cá nhân, tổ chức khác. Hoặc phát hành trái phiếu.
Lưu ý: Trường hợp huy động thêm vốn đầu tư của cá nhân, tổ chức khác thì công ty TNHH MTV phải tiến hành chuyển đổi loại hình doanh nghiệp sang công ty TNHH 2 thành viên trở lên hoặc công ty cổ phần.
Cơ sở pháp lý: Điều 74; Điều 76; Điều 79; Điều 87 Luật Doanh nghiệp năm 2020.

Điều kiện được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp?

Doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây:

 • Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không bị cấm đầu tư kinh doanh;
 • Tên của doanh nghiệp được đặt theo đúng quy định tại các điều 37, 38, 39 và 41 của Luật Doanh nghiệp năm 2020;
 • Có hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ;
 • Nộp đủ lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí.
Cơ sở pháp lý: khoản 1 Điều 27 Luật Doanh nghiệp năm 2020.

Nghĩa vụ của chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên tại Ba Tơ?

 • Góp đủ và đúng hạn vốn điều lệ công ty.
 • Tuân thủ Điều lệ công ty.
 • Phải xác định và tách biệt tài sản của chủ sở hữu công ty với tài sản của công ty. Chủ sở hữu công ty là cá nhân phải tách biệt chi tiêu của cá nhân và gia đình mình với chi tiêu của Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.
 • Tuân thủ quy định của pháp luật về hợp đồng và quy định khác của pháp luật có liên quan trong việc mua, bán, vay, cho vay, thuê, cho thuê, hợp đồng, giao dịch khác giữa công ty và chủ sở hữu công ty.
 • Chủ sở hữu công ty chỉ được quyền rút vốn bằng cách chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ cho tổ chức hoặc cá nhân khác. Trường hợp rút một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ đã góp ra khỏi công ty dưới hình thức khác thì chủ sở hữu công ty và cá nhân, tổ chức có liên quan phải liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty.
 • Chủ sở hữu công ty không được rút lợi nhuận khi công ty không thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác đến hạn.
 • Nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.
Cơ sở pháp lý: Điều 77 Luật Doanh nghiệp năm 2020.

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
2. Điều lệ công ty.
3. Bản sao các giấy tờ sau đây:
a) Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;
b) Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ sở hữu công ty là cá nhân.Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với chủ sở hữu công ty là tổ chức (trừ trường hợp chủ sở hữu công ty là Nhà nước). Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.
Đối với chủ sở hữu công ty là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;
c) Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.
Cơ sở pháp lý: Điều 24 Nghị định 01/2021/NĐ-CP.

Điều lệ công ty TNHH một thành viên tại Ba Tơ

Điều lệ công ty bao gồm tất cả các thông tin đã chuẩn bị ở trên như tên công ty, địa chỉ, vốn điều lệ, ngành nghề kinh doanh, thông tin cá nhân của chủ sở hữu, người đại diện theo pháp luật…
Ngoài ra còn có các điều khoản theo quy định của pháp luật quy định về:
+ Quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu,
+ Người đại diện theo pháp luật,
+ Cơ cấu tổ chức quản lý doanh nghiệp. (Tham khảo mục 2, chương III, Điều 73 đến Điều 87 của Luật Doanh nghiệp 2020).
Lưu ý: Nếu chủ sở hữu và người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là 2 người khác nhau thì trang cuối cùng của điều lệ công ty phải có chữ ký của 2 người.

Trình tự, thủ tục đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên tại Ba Tơ?

Bước 1. Soạn thảo hồ sơ.
Bước 2. Nộp hồ sơ.
Bước 3. Công bố nội dung đăng ký.
Bước 4. Thực hiện các thủ tục sau khi thành lập công ty.
Contact Me on Zalo