Thành lập chi nhánh công ty trách nhiệm hữu hạn

THÀNH LẬP CHI NHÁNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN
Việc thành lập chi nhánh công ty trách nhiệm hữu hạn được quy định như thế nào? Chi nhánh công ty trách nhiệm hữu hạn có chức năng và nhiệm vụ gì? Mời quý vị cùng Brandsvip cùng tìm hiểu về vấn đề này nhé.
THÀNH LẬP CHI NHÁNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN
THÀNH LẬP CHI NHÁNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN

Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) là gì?

Công ty trách nhiệm hữu hạn bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.
Cơ sở pháp lý: khoản 7 Điều 4 Luật Doanh nghiệp năm 2020.

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên:

 • Là doanh nghiệp có từ 02 đến 50 thành viên là tổ chức, cá nhân.
 • Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp. Trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 47 Luật Doanh nghiệp 2020.
 • Phần vốn góp của thành viên chỉ được chuyển nhượng theo quy định tại các điều 51, 52 và 53 Luật Doanh nghiệp 2020.
Cơ sở pháp lý: khoản 1 Điều 46 Luật Doanh nghiệp năm 2020.

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên:

 • Là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu. (Sau đây gọi là chủ sở hữu công ty).
 • Chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.
Cơ sở pháp lý: khoản 1 Điều 74 Luật Doanh nghiệp 2020.

Chi nhánh công ty trách nhiệm hữu hạn là gì?

Chi nhánh công ty trách nhiệm hữu hạn là đơn vị phụ thuộc của công ty trách nhiệm hữu hạn. Có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp. Bao gồm cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.
Cơ sở pháp lý: khoản 1 Điều 44 Luật Doanh nghiệp năm 2020.

Hồ sơ đăng ký chi nhánh công ty trách nhiệm hữu hạn?

Hồ sơ gồm:

 • Thông báo thành lập chi nhánh do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký;
 • Bản sao nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.
 • Bản sao nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.
 • Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đứng đầu chi nhánh.
 • Văn bản ủy quyền. (nếu có).
Cơ sở pháp lý:
khoản 2 Điều 45 Luật Doanh nghiệp năm 2020;
khoản 1 Điều 31 Nghị định 01/2021/NĐ-CP.

Quy trình thành lập chi nhánh công ty trách nhiệm hữu hạn?

 • Bước 1. Soạn thảo đầy đủ, chính xác hồ sơ đăng ký theo quy định pháp luật.
 • Bước 2. Doanh nghiệp đến nộp hồ sơ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.
 • Bước 3. Phòng Đăng ký kinh doanh kiểm tra, thẩm định tính hợp lệ của hồ sơ và giải quyết hồ sơ thành lập chi nhánh công ty TNHH của cá nhân, tổ chức. Trong thời gian này, chủ đơn phải thường xuyên theo dõi về tiến trình xử lý đơn để bổ sung/sửa đổi khi có yêu cầu.
 • Bước 4. Khi đơn đã hợp lệ và đủ điều kiện đăng ký thành lập chi nhánh của công ty TNHH. Doanh nghiệp căn cứ theo ngày hẹn trên giấy biên nhận để đến nhận kết quả giải quyết hồ sơ. Hoặc đăng ký nhận kết quả tại địa chỉ thông qua doanh nghiệp trả kết quả qua đường bưu điện.

Các phương thức đăng ký thành lập chi nhánh công ty trách nhiệm hữu hạn?

Trường hợp đăng ký trực tiếp:

 • Người thành lập doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và thanh toán lệ phí tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính
 • Khi nhận hồ sơ, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận.

Trường hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng chữ ký số công cộng:

 • Người đại diện theo pháp luật kê khai thông tin, tải văn bản điện tử, ký số vào hồ sơ đăng ký điện tử. Và thanh toán lệ phí qua mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
 • Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký. Người đại diện theo pháp luật sẽ nhận được Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử.

Trường hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh:

 • Người đại diện theo pháp luật kê khai thông tin, tải văn bản điện tử của các giấy tờ chứng thực cá nhân tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp để được cấp Tài khoản đăng ký kinh doanh.
 • Người đại diện theo pháp luật sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh để kê khai thông tin, tải văn bản điện tử. Và xác thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử. Theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
 • Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký. Người thành lập doanh nghiệp sẽ nhận được Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử.

Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Sau khi thành lập chi nhánh thì cần phải thực hiện những thủ tục nào?

Các thủ tục cần thực hiện sau khi thành lập chi nhánh là:
 • Kê khai và nộp thuế môn bài.
 • Treo biển tại nơi đặt chi nhánh : Biển hiệu có các thông tin: Tên văn phòng đại diện, địa chỉ trụ sở, số điện thoại, cơ quan chủ quản.
 • Thông báo về việc đặt in, tự in hoặc sử dụng hóa đơn từ cơ quan thuế.
 • Mở tài khoản thanh toán cho chi nhánh.
 • Nếu có bất cứ thay đổi nào có liên quan đến nội dung hoạt động và nội dung thể hiện trên đăng ký kinh doanh của Văn phòng Đại diện phải làm thủ tục thay đổi.

Có thể thành lập nhiều chi nhánh công ty trách nhiệm hữu hạn tại một địa phương không?

Doanh nghiệp có quyền thành lập chi nhánh ở trong nước và nước ngoài. Doanh nghiệp có thể đặt một hoặc nhiều chi nhánh tại một địa phương theo địa giới đơn vị hành chính.
Cơ sở pháp lý: khoản 1 Điều 45 Luật Doanh nghiệp năm 2020.
Như vậy, công ty trách nhiệm hữu hạn có thể thành lập nhiều chi nhánh tại một địa phương.

 Đặt tên chi nhánh công ty sao cho đúng cách?

Theo Điều 40 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định về tên chi nhánh như sau:
– Tên chi nhánh phải được viết bằng:
+ Các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt;
+ Các chữ cái F, J, Z, W;
+ Chữ số;
+ Và các ký hiệu.
– Tên chi nhánh phải bao gồm tên doanh nghiệp kèm theo cụm từ “Chi nhánh” đối với chi nhánh.
– Tên chi nhánh phải được viết hoặc gắn tại trụ sở chi nhánh.
– Tên chi nhánh được in hoặc viết với khổ chữ nhỏ hơn tên tiếng Việt của doanh nghiệp trên các giấy tờ giao dịch, hồ sơ tài liệu và ấn phẩm do chi nhánh, văn phòng đại diện phát hành.
Contact Me on Zalo