Tư vấn thành lập công ty TNHH một thành viên tại Sơn Tịnh

Tư vấn thành lập công ty TNHH một thành viên tại Sơn Tịnh

Công ty TNHH một thành viên là loại hình doanh nghiệp được lựa chọn khá nhiều hiện nay, tuy nhiên, trước khi thành lập, chủ đầu tư cần nắm quy trình, thủ tục thành lập loại hình này theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Trong bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ tư vấn thành lập công ty TNHH một thành viên tại Sơn Tịnh để bạn có thể nắm rõ hơn các quy định này.

Cơ sở pháp lý

 • Luật Doanh nghiệp 2020
 • Nghị định 01/2021/NĐ-CP
Tư vấn thành lập công ty TNHH một thành viên tại Sơn Tịnh
Tư vấn thành lập công ty TNHH một thành viên tại Sơn Tịnh

Công ty TNHH một thành viên là gì?

Theo quy định tại khoản 1 Điều 74 Luật Doanh nghiệp 2020:

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty). Chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.

Đặc điểm của công ty TNHH một thành viên tại Sơn Tịnh

 • Công ty TNHH một thành viên do một cá nhân hoặc một tổ chức là chủ sở hữu công ty.
 • Công ty có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp.
 • Chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty TNHH.
 • Chủ sở hữu công ty được chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của mình cho người khác.
 • Công ty không được phát hành cổ phiếu.

Hồ sơ đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên tại Sơn Tịnh

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quy định tại Điều 24 Nghị định 01/2021/NĐ-CP

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
 • Điều lệ công ty.
 • Bản sao Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;
 • Bản sao Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ sở hữu công ty là cá nhân;
 • Bản sao  Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với chủ sở hữu công ty là tổ chức;
 • Bản sao Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.
 • Đối với chủ sở hữu công ty là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

Quyền của chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên tại Sơn Tịnh

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 75 Luật Doanh nghiệp 2020:

1. Chủ sở hữu công ty là tổ chức có quyền sau đây:

a) Quyết định nội dung Điều lệ công ty, sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;

b) Quyết định chiến lược phát triển và kế hoạch kinh doanh hằng năm của công ty;

c) Quyết định cơ cấu tổ chức quản lý công ty, bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm người quản lý, Kiểm soát viên của công ty;

d) Quyết định dự án đầu tư phát triển;

đ) Quyết định các giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ;

e) Thông qua hợp đồng vay, cho vay, bán tài sản và các hợp đồng khác do Điều lệ công ty quy định có giá trị từ 50% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty hoặc một tỷ lệ hoặc giá trị khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty;

g) Thông qua báo cáo tài chính của công ty;

h) Quyết định tăng vốn điều lệ của công ty; chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ của công ty cho tổ chức, cá nhân khác; quyết định phát hành trái phiếu;

i) Quyết định thành lập công ty con, góp vốn vào công ty khác;

k) Tổ chức giám sát và đánh giá hoạt động kinh doanh của công ty;

l) Quyết định việc sử dụng lợi nhuận sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác của công ty;

m) Quyết định tổ chức lại, giải thể và yêu cầu phá sản công ty;

n) Thu hồi toàn bộ giá trị tài sản của công ty sau khi công ty hoàn thành giải thể hoặc phá sản;

o) Quyền khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty

Phương thức nộp hồ sơ thành lập công ty TNHH một thành viên

 • Nộp hồ sơ trực tiếp tại phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế Hoạch và Đầu Tư tỉnh hoặc thành phố mà công ty đặt trụ sở kinh doanh.
 • Nộp trực tuyến tại cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

Lý do nên thành lập công ty TNHH một thành viên tại Sơn Tịnh

 • Do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ nên chủ sở hữu sẽ có toàn quyền quyết định mọi vấn đề của công ty
 • Có tư cách pháp nhân nên doanh nghiệp được thừa nhận là một chủ thể pháp lý
 • Chủ sở hữu chỉ phải chịu trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty
 • Hạn chế được rủi ro của chủ sở hữu khi tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh.
 • Cơ cấu tổ chức chặt chẽ, có Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.
 • Chủ sở hữu công ty có toàn quyền chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần vốn điều lệ của công ty
 • Có thể tăng vốn điều lệ bằng cách góp thêm vốn của chủ sở hữu; huy động thêm vốn đầu tư hoặc phát hành trái phiếu.
 • Loại hình doanh nghiệp này rất phù hợp với mô hình kinh doanh vừa và nhỏ.

Dịch vụ tư vấn thành lập công ty TNHH một thành viên tại Brandsvip

 • Cung cấp tư vấn pháp lý và các vấn đề pháp lý liên quan.
 • Xử lý mọi thủ tục liên quan đến việc đăng ký công ty TNHH một thành viên.
 • Thủ tục đăng ký và giấy tờ liên quan tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật hiện hành.
 • Sử dụng dịch vụ giúp bạn tiết kiệm thời gian, công sức đi lại
 • Cam kết bảo mật thông tin của khách hàng
 • Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan
Contact Me on Zalo