Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp giả mạo bị xử lý thế nào?

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP GIẢ MẠO BỊ XỬ LÝ THẾ NÀO?
Thực trạng việc kê khai giả mạo trong hồ sơ đăng ký kinh doanh không còn quá xa lạ. Vậy, hành vi kê khai hồ sơ đăng ký doanh nghiệp giả mạo bị xử lý như thế nào? Pháp luật quy định như thế nào đối với trường hợp trên? Mời quý vị cùng tìm hiểu bài viết sau của Brandsvip.
HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP GIẢ MẠO BỊ XỬ LÝ THẾ NÀO?
HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP GIẢ MẠO BỊ XỬ LÝ THẾ NÀO?

Đăng ký doanh nghiệp là gì?

– Đăng ký doanh nghiệp là việc người thành lập doanh nghiệp đăng ký thông tin về doanh nghiệp dự kiến thành lập. Doanh nghiệp đăng ký những thay đổi trong thông tin về đăng ký doanh nghiệp với Cơ quan đăng ký kinh doanh và được lưu giữ tại Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
– Đăng ký doanh nghiệp bao gồm:
+ Đăng ký thành lập doanh nghiệp;
+ Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh;
+ Và các nghĩa vụ đăng ký, thông báo khác theo quy định của Nghị định này.
Cơ sở pháp lý: khoản 1 Điều 3 Nghị định 01/2021/NĐ-CP.

Thu hồi chứng nhận khi phát hiện hồ sơ đăng ký doanh nghiệp giả mạo

Điều 212. Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
1. Doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong trường hợp sau đây:
a) Nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp là giả mạo;
Như vậy, doanh nghiệp sẽ bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nếu nội dung kê khai tại một trong các hồ sơ dưới đây là giả mạo:
  • Hồ sơ đăng ký thành lập mới;
  • Hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;
  • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.
Cơ sở pháp lý: điểm a khoản 1 Điều 212 Luật Doanh nghiệp năm 2020.

Phát hiện hồ sơ đăng ký giả mạo cần làm gì?

Điều 74. Xác định nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp là giả mạo
1. Trường hợp có căn cứ xác định nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp là giả mạo, tổ chức, cá nhân có quyền đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và có trách nhiệm cung cấp cho Phòng Đăng ký kinh doanh một trong các văn bản cần thiết theo quy định tại khoản 2 Điều này.
2. Văn bản xác định nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp là giả mạo bao gồm:
a) Bản sao văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp văn bản trả lời văn bản do cơ quan đó cấp bị giả mạo;
b) Bản sao văn bản trả lời của cơ quan công an về việc nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp là giả mạo.
3. Trường hợp cần xác định nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp là giả mạo để làm cơ sở thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 212 Luật Doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi văn bản kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đến cơ quan quy định tại điểm a, điểm b khoản 2 Điều này. Các cơ quan có trách nhiệm trả lời bằng văn bản về kết quả xác định theo đề nghị của Phòng Đăng ký kinh doanh trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị. Căn cứ kết luận của các cơ quan nêu trên, Phòng Đăng ký kinh doanh thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo trình tự, thủ tục quy định tại khoản 1 Điều 75 Nghị định này nếu nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp là giả mạo.

Đối với cá nhân, tổ chức:

Có quyền đề nghị Phòng đăng ký kinh doanh thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Đồng thời cung cấp các văn bản gồm:
  • Bản sao văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp văn bản trả lời văn bản do cơ quan đó cấp bị giả mạo;
  • Và Bản sao văn bản trả lời của cơ quan công an về việc nội dung kê khai giả mạo.

Đối với cơ quan có thẩm quyền:

Thực hiện xác minh và trả lời bằng văn bản theo quy định nêu trên. Nếu đủ căn cứ chứng minh giả mạo phòng đăng ký kinh doanh sẽ thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Cơ sở pháp lý: Điều 74 Nghị định 01/2021/NĐ-CP.

Trình tự, thủ tục thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp?

Bước 1. Xác định nội dung kê khai.

Bước 2. Phòng đăng ký kinh doanh thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

– Trường hợp nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký thành lập mới doanh nghiệp là giả mạo. Phòng Đăng ký kinh doanh ra thông báo về hành vi vi phạm của doanh nghiệp. Đồng thời ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
– Trường hợp hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp là giả mạo, Phòng Đăng ký kinh doanh phải:
+ Thông báo về hành vi vi phạm của doanh nghiệp;
+ Quyết định hủy bỏ những thay đổi trong nội dung đăng ký doanh nghiệp được thực hiện trên cơ sở các thông tin giả mạo;
+ Cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trên cơ sở hồ sơ hợp lệ gần nhất trước đó.
+ Yêu cầu doanh nghiệp làm lại hồ sơ để được xem xét cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

Bước 3. Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo về hành vi kê khai mạo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Bước 4. Cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.

Cơ sở pháp lý: Điều 74; Điều 75 Luật Doanh nghiệp năm 2020.

Xử lý vi phạm hành chính

 Ngoài việc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Doanh nghiệp còn bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi kê khai không trung thực, không chính xác nội dung trong:
– Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp;
– Hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp để được cấp:
+ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
+ Giấy chứng nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.
Cơ sở pháp lý: Điều 43 Nghị định 122/2021/NĐ-CP.
Contact Me on Zalo