Tư vấn thay đổi tên doanh nghiệp tại Bình Sơn

Tư vấn thay đổi tên doanh nghiệp tại Bình Sơn

Trong quá trình hoạt động, vì nhiều lý do liên quan như: Thay đổi loại hình kinh doanh, chia, tách doanh nghiệp hay muốn thay đổi thương hiệu mới, nhiều doanh nghiệp tiến hành thay đổi tên doanh nghiệp. Vậy cần làm như thế nào cho đúng quy định của pháp luật, cần chuẩn bị hồ sơ những gì? Hãy liên hệ chúng tôi, Brandsvip chuyên tư vấn thay đổi tên doanh nghiệp tại Bình Sơn, hãy liên hệ chúng tôi để được tư vấn.

Cơ sở pháp lý

Luật Doanh nghiệp 2020

Nghị định 01/2021/NĐ-CP

Tư vấn thay đổi tên doanh nghiệp tại Bình Sơn
Tư vấn thay đổi tên doanh nghiệp tại Bình Sơn

Tên doanh nghiệp là gì?

Điều 37 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định như sau:

1. Tên tiếng Việt của doanh nghiệp bao gồm hai thành tố theo thứ tự sau đây:

a) Loại hình doanh nghiệp;

b) Tên riêng.

2. Loại hình doanh nghiệp

 • Được viết là “công ty trách nhiệm hữu hạn” hoặc “công ty TNHH” đối với công ty trách nhiệm hữu hạn;
 • Được viết là “công ty cổ phần” hoặc “công ty CP” đối với công ty cổ phần;
 • Được viết là “công ty hợp danh” hoặc “công ty HD” đối với công ty hợp danh;
 • Được viết là “doanh nghiệp tư nhân”, “DNTN” hoặc “doanh nghiệp TN” đối với doanh nghiệp tư nhân.

3. Tên riêng được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ F, J, Z, W, chữ số và ký hiệu.

4. Tên doanh nghiệp phải được gắn tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp. Tên doanh nghiệp phải được in hoặc viết trên các giấy tờ giao dịch, hồ sơ tài liệu và ấn phẩm do doanh nghiệp phát hành.

Khi nào nên thay đổi tên doanh nghiệp tại Bình Sơn

Việc thay đổi tên công ty có thể xuất phát từ nhiều lý do khác nhau như:

 • Thay đổi hình thức kinh doanh,
 • Nhận chuyển nhượng lại công ty từ thành viên/cổ đông khác,
 • Quan niệm phong thủy của người phương đông….vv.

Doanh nghiệp có quyền quyết định việc thay đổi tên trong quá trình hoạt động hay nói cách khác việc đổi tên là theo nhu cầu của doanh nghiệp.

Tuy nhiên, cũng có trường hợp doanh nghiệp buộc phải đổi tên công ty theo yêu cầu của cơ quan chức năng quy định tại khoản 2 Điều 19 Nghị định 01/2021/NĐ-CP, doanh nghiệp phải đổi tên khi tên đó xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp thì doanh nghiệp có tên vi phạm phải đăng ký thay đổi tên của mình.

Những lưu ý để đặt tên doanh nghiệp theo đúng quy định

Tên mới của doanh nghiệp phải tuân thủ các quy định được hướng dẫn từ Điều 37 đến Điều 41 của Luật doanh nghiệp 2020 và Điều 18, Điều 19, Điều 20 Nghị định 01/2021/NĐ-CP. Cụ thể như sau:

 • Tên của doanh nghiệp phải bao gồm hai thành tố: Loại hình doanh nghiệp + tên riêng.
 • Loại hình công ty có thể là công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH), công ty cổ phần (Công ty CP), doanh nghiệp tư nhân (DNTN), công ty hợp danh (công ty HD).
 • Tên riêng được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ F, J, Z, W, chữ số và ký hiệu.
 • Không được đặt tên trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp đã đăng ký trước đó.
 • Tên doanh nghiệp phải được gắn tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Không được đặt tên trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp đã đăng ký trước đó trên phạm vi toàn quốc trừ những doanh nghiệp đã giải thể hoặc đã có quyết định có hiệu lực của Tòa án tuyên bố doanh nghiệp bị phá sản.
 • Không sử dụng tên cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, tên của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp để làm toàn bộ hoặc một phần tên riêng của doanh nghiệp, trừ trường hợp có sự chấp thuận của cơ quan, đơn vị hoặc tổ chức đó.

Thủ tục thay đổi tên doanh nghiệp tại Bình Sơn

Bước 1: Kiểm tra tên công ty

 • Kiểm tra khả năng sử dụng của tên công ty mới dự kiến
 • Tra cứu tên công ty mới trên Hệ thống đăng ký doanh nghiệp quốc gia xem có thể sử dụng tên công ty mới hay không.

Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ thay đổi tên công ty gồm:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 48 Nghị định 01/2021/NĐ-CP:

STT THÀNH PHẦN HỒ SƠ
1 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
2 Bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần; nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc đổi tên doanh nghiệp.
3 Quyết định của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần/của Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên/của chủ sở hữu đối với công ty TNHH 1 thành viên
4 Giấy ủy quyền nộp hồ sơ và nhận kết quả thay đổi tên công ty (nếu có)

Bước 3: Nộp hồ sơ và lệ phí thay đổi tên công ty

Nộp hồ sơ có thể thực hiện theo các hình thức sau:

 • Nộp trực tiếp tại Phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính;
 • Nộp hồ sơ qua đường bưu điện;
 • Nộp hồ sơ qua mạng điện tử tại cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Bước 4: Khắc lại con dấu nếu thay đổi tên tiếng Việt

Sau khi doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với tên mới, doanh nghiệp tiến hành thủ tục khắc con dấu pháp nhân mới.

Bước 5: Công bố thông tin thay đổi doanh nghiệp

Sau khi thay đổi đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp phải công bố thông tin thay đổi trên cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia trong vòng 30 ngày kể từ ngày thay đổi.

Những việc cần làm sau khi thay đổi tên doanh nghiệp tại Bình Sơn

Sau khi thay đổi tên Công ty trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp cần tiến hành các việc sau:

 • Làm lại biển đặt tại trụ sở công ty;
 • Thay đổi thông tin về chữ ký số;
 • Thay đổi thông tin về tài khoản ngân hàng;
 • Thông báo cho đối tác, bạn hàng về việc thay đổi tên công ty;
 • Thay đổi thông tin trên các Giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận.

Dịch vụ tư vấn đổi tên doanh nghiệp tại Brandsvip

 • Tư vấn các gói dịch vụ thay đổi tên công ty cho khách hàng.
 • Soạn thảo hồ sơ thay đổi tên công ty cho khách hàng.
 • Đại diện khách hàng nộp hồ sơ, theo dõi và nhận kết quả việc thay đổi tên công ty.
 • Hướng dẫn các công việc cần phải làm sau khi thay đổi tên công ty.
Contact Me on Zalo