Thủ tục đổi tên doanh nghiệp tại Quảng Ngãi

THỦ TỤC ĐỔI TÊN CÔNG TY TẠI QUẢNG NGÃI

Khi đăng ký thành lập doanh nghiệp, việc đặt tên cho doanh nghiệp là thủ tục bắt buộc. Trong quá trình hoạt động doanh nghiệp muốn đổi tên thì phải thực hiện theo quy định của pháp luật. Vậy thủ tục đổi tên doanh nghiệp tại Quảng Ngãi được quy định như thế nào? Mời quý vị cùng Brandsvip đọc bài viết sau nhé.

THỦ TỤC ĐỔI TÊN CÔNG TY TẠI QUẢNG NGÃI
THỦ TỤC ĐỔI TÊN CÔNG TY TẠI QUẢNG NGÃI

Lưu ý về đặt tên doanh nghiệp tại Quảng Ngãi

Việc đặt tên doanh nghiệp phải đúng theo quy định của pháp luật, cụ thể:

 • Tên tiếng Việt của công ty phải bao gồm hai thành tố:

+ Loại hình doanh nghiệp.

+ Tên riêng.

 • Tên doanh nghiệp phải được gắn tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Tên công ty phải được in hoặc viết trên các giấy tờ giao dịch, hồ sơ tài liệu và ấn phẩm do doanh nghiệp phát hành.
 • Không thuộc các trường hợp bị cấm theo quy định tại Điều 38 Luật doanh nghiệp 2020.
 • Không được trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên doanh nghiệp đã đăng ký.

Cơ sở pháp lý: Điều 37, Điều 38 và Điều 41 Luật Doanh nghiệp năm 2020.

Trường hợp nào thay đổi tên doanh nghiệp tại Quảng Ngãi?

 • Doanh nghiệp quyền quyết định việc thay đổi tên trong quá trình hoạt động hay nói cách khác việc đổi tên là theo nhu cầu của doanh nghiệp.
 • Tuy nhiên, khi tên doanh nghiệp xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp thì doanh nghiệp có tên vi phạm phải đăng ký thay đổi tên của mình. Đây là trường hợp doanh nghiệp buộc phải đổi tên công ty theo yêu cầu của cơ quan chức năng quy định tại khoản 2 Điều 19 Nghị định 01/2021/NĐ-CP.
 • Khi doanh nghiệp thay đổi loại hình hoạt động, bản chất tên công ty cũng sẽ thay đổi. Ví dụ: Công ty TNHH AA1 => Công ty cổ phần AA1.

Cơ sở pháp lý: Điều 19 Nghị định 01/2021/NĐ-CP. 

Thủ tục hồ sơ đổi tên doanh nghiệp tại Quảng Ngãi

Thủ tục hồ sơ chung cho các loại hình doanh nghiệp

Trường hợp đổi tên doanh nghiệp, doanh nghiệp gửi hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Hồ sơ bao gồm các giấy tờ sau đây:
 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký;
 • Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần. Nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc đổi tên doanh nghiệp.

Thủ tục hồ sơ cho các loại hình doanh nghiệp phổ biến tại Quảng Ngãi

Thủ tục hồ sơ đổi tên công ty TNHH Một thành viên:

 • Thông báo thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp. (Tên công ty). Do người đại diện theo pháp luật ký;
 • Quyết định về việc đổi tên doanh nghiệp của chủ sở hữu. Quyết định phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty;
 • Giấy tờ ủy quyền hoặc giới thiệu cho người nộp hồ sơ và nhận kết quả.

Thủ tục hồ sơ đổi tên công ty TNHH hai thành viên trở lên:

 • Thông báo thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp (Tên công ty). Do người đại diện theo pháp luật ký;
 • Quyết định về việc đổi tên doanh nghiệp của Hội đồng thành viên. (Do Chủ tịch hội đồng thành viên ký). Quyết định phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty;
 • Bản sao hợp lệ biên bản họp về việc đổi tên doanh nghiệp của Hội đồng thành viên. (Có chữ ký của chủ tọa và người ghi biên bản). Biên bản phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty;
 • Giấy tờ ủy quyền hoặc giới thiệu cho người nộp hồ sơ và nhận kết quả.

Thủ tục hồ sơ đổi tên công ty cổ phần:

 • Thông báo thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp (Tên công ty). Do người đại diện theo pháp luật ký;
 • Quyết định bằng về việc đổi tên doanh nghiệp của Hội đồng Quản trị. (Do Chủ tịch hội đồng quản trị ký). Quyết định phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty;
 • Bản sao hợp lệ biên bản họp về việc đổi tên doanh nghiệp của Hội đồng quản trị. (có chữ ký của chủ tọa và người ghi biên bản). Biên bản phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty;
 • Giấy tờ ủy quyền hoặc giới thiệu cho người nộp hồ sơ và nhận kết quả.

Cơ sở pháp lý: Điều 48 Nghị định 01/2021/NĐ-CP. 

Có bắt buộc công bố thông tin sau khi thay đổi tên doanh nghiệp tại Quảng Ngãi không?

– Công bố thông tin là thủ tục bắt buộc khi thay đổi đăng ký doanh nghiệp.

– Theo quy định tại Điều 45 Nghị định 122/2021/NĐ-CP  quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư quy định về vi phạm về công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp như sau:

 • Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:
+ Không thông báo công khai nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp;
+ Thông báo công khai nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp không đúng thời hạn quy định.
+ Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc thông báo nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp đối với hành vi vi phạm.

Có cần phải công bố sau khi khắc lại con dấu của doanh nghiệp không?

Hiện nay, theo quy định của Luật Doanh nghiệp thì con dấu của doanh nghiệp do doanh nghiệp tự quản lý, tự khắc cơ quan nhà nước không quản lý cũng như theo dõi công bố con dấu của doanh nghiệp nữa. Do đó, sau khi doanh nghiệp đổi tên mới chỉ nên khắc lại con dấu để đảm bảo đồng nhất với tên doanh nghiệp mà không phải thủ tục doanh nghiệp bắt buộc cần thực hiện.

Cơ sở pháp lý: Điều 43 Luật Doanh nghiệp năm 2020.

Contact Me on Zalo