Tư vấn đổi tên doanh nghiệp tại Tư Nghĩa

Tư vấn đổi tên doanh nghiệp tại Tư Nghĩa

Trong bối cảnh nền kinh tế đang có nhiều biến động như hiện nay, nhiều doanh nghiệp đang có nhu cầu đổi tên doanh nghiệp của mình để thích nghi và phát triển. Tuy nhiên, nhiều chủ doanh nghiệp vì chưa nắm rõ các vấn đề pháp lý liên quan khiến cho quá trình này diễn ra phức tạp, tốn nhiều thơi gian, tiền bạc. Với mong muốn hổ trợ bạn, Brandsvip chuyên cung tư vấn đổi tên doanh nghiệp tại Tư Nghĩa, hãy liên hệ chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ.

Cơ sở pháp lý

Luật Doanh nghiệp 2020

Nghị định 01/2021/NĐ-CP

Tư vấn đổi tên doanh nghiệp tại Tư Nghĩa
Tư vấn đổi tên doanh nghiệp tại Tư Nghĩa

Tên doanh nghiệp là gì?

Tên doanh nghiệp là tên được ghi nhận trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Phải đăng ký để được sử dụng trong các hoạt động như: gắn tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp; sử dụng trên các giấy tờ giao dịch, hồ sơ tài liệu và ấn phẩm do doanh nghiệp phát hành.

Tên doanh nghiệp đã được quy định chi tiết tại Điều 37 Luật Doanh nghiệp 2020 như sau:

1. Tên tiếng Việt của doanh nghiệp bao gồm hai thành tố theo thứ tự sau đây:

a) Loại hình doanh nghiệp;

b) Tên riêng.

2. Loại hình doanh nghiệp được viết là “công ty trách nhiệm hữu hạn” hoặc “công ty TNHH” đối với công ty trách nhiệm hữu hạn; được viết là “công ty cổ phần” hoặc “công ty CP” đối với công ty cổ phần; được viết là “công ty hợp danh” hoặc “công ty HD” đối với công ty hợp danh; được viết là “doanh nghiệp tư nhân”, “DNTN” hoặc “doanh nghiệp TN” đối với doanh nghiệp tư nhân.

3. Tên riêng được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ F, J, Z, W, chữ số và ký hiệu.

4. Tên doanh nghiệp phải được gắn tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp. Tên doanh nghiệp phải được in hoặc viết trên các giấy tờ giao dịch, hồ sơ tài liệu và ấn phẩm do doanh nghiệp phát hành.

5. Căn cứ vào quy định tại Điều này và các điều 38, 39 và 41 của Luật này, Cơ quan đăng ký kinh doanh có quyền từ chối chấp thuận tên dự kiến đăng ký của doanh nghiệp.

Những điều cấm trong đặt tên doanh nghiệp tại Tư Nghĩa

 • Đặt tên trùng hoặc tên gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp đã đăng ký được quy định tại Điều 41 của Luật Doanh nghiệp 2020
 • Sử dụng tên cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, tên của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp để làm toàn bộ hoặc một phần tên riêng của doanh nghiệp, trừ trường hợp có sự chấp thuận của cơ quan, đơn vị hoặc tổ chức đó.
 • Sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc.

Khi nào cần đổi tên doanh nghiệp tại Tư Nghĩa

 • Doanh nghiệp có thể thay đổi tên trong quá trình hoạt động. Việc đổi tên là theo nhu cầu của doanh nghiệp.
 • Duy nhất 01 trường hợp theo khoản 2 Điều 19 Nghị định 01/2021/NĐ-CP, doanh nghiệp phải đổi tên khi tên đó xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp thì doanh nghiệp có tên vi phạm phải đăng ký thay đổi tên của mình.
 • Bên cạnh đó, khi doanh nghiệp thay đổi loại hình hoạt động, bản chất tên công ty cũng sẽ thay đổi.

Thủ tục đổi tên doanh nghiệp tại Tư Nghĩa

Bước 1: Đặt tên doanh nghiệp

Lựa chọn tên công ty đảm bảo theo đúng với quy định của pháp luật.

Bước 2: Tra cứu và kiểm tra tên

Tra cứu tên công ty mới tại trang thông tin Hệ thống đăng ký doanh nghiệp quốc gia. Xem có khả năng sử dụng tên công ty mới hay không.

Bước 3: Chuẩn bị hồ sơ

Chuẩn bị hồ sơ theo quy định tại điều 48 Nghị định 01/2021/NĐ-CP

a) Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký;

b) Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần; nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc đổi tên doanh nghiệp.

Số lượng hồ sơ cần chuẩn bị là: 01 bộ

Bước 4: Nộp hồ sơ và lệ phí tại phòng đăng ký kinh doanh

Có hai phương thức nộp hồ sơ như sau:

Nộp trực tiếp

 • Tiến hành nộp tại Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh/ thành phố nơi công ty đặt trụ sở;
 • Trong khoảng 3 – 5 ngày làm việc, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ giải quyết hồ sơ của bạn;
 • Sau khi kiểm tra, nếu hồ sơ hợp lệ thì bạn sẽ nhận được Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với tên công ty mới.
 • Nếu hồ sơ không hợp lệ, thì Phòng đăng ký kinh doanh sẽ ra thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung.
 • Lúc này, bạn phải tiến hành sửa hồ sơ theo hướng dẫn của thông báo và nộp lại hồ sơ như ban đầu.

Nộp gián tiếp

Hồ sơ sẽ được nộp tại trang web: dangkykinhdoanh.gov.vn.

 • Bạn thực hiện các thao tác nhập hồ sơ và scan hồ sơ để nộp.
 • Trường hợp hồ sơ được chấp thuận, bạn nộp bổ sung Giấy biên nhận lên Phòng đăng ký kinh doanh và nhận kết quả.
 • Trường hợp hồ sơ cần sửa đổi, bổ sung thì bạn cũng sẽ nhận được thông báo
 • Thực hiện sửa đổi tương tự như cách nộp trực tiếp.

+ Lệ phí nộp hồ sơ: 100.000 đồng/bộ.

Bước 5: Phòng đăng ký kinh doanh kiểm tra, giải quyết hồ sơ

– Sau khi kiểm tra tính hợp lệ hồ sơ:

+ Phòng đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nếu như hồ sơ hợp lệ.

+ Gửi thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp nếu như hồ sơ chưa hợp lệ.

– Thời hạn giải quyết: 03 – 05 ngày làm việc

Những trường hợp tên trùng và tên gây nhầm lẫn

Theo quy định tại Điều 41 Luật Doanh nghiệp 2020, như sau: 

1. Tên trùng là tên tiếng Việt của doanh nghiệp đề nghị đăng ký được viết hoàn toàn giống với tên tiếng Việt của doanh nghiệp đã đăng ký.

2. Các trường hợp được coi là tên gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp đã đăng ký bao gồm:

a) Tên tiếng Việt của doanh nghiệp đề nghị đăng ký được đọc giống tên doanh nghiệp đã đăng ký;

b) Tên viết tắt của doanh nghiệp đề nghị đăng ký trùng với tên viết tắt của doanh nghiệp đã đăng ký;

c) Tên bằng tiếng nước ngoài của doanh nghiệp đề nghị đăng ký trùng với tên bằng tiếng nước ngoài của doanh nghiệp đã đăng ký;

d) Tên riêng của doanh nghiệp đề nghị đăng ký chỉ khác với tên riêng của doanh nghiệp cùng loại đã đăng ký bởi một số tự nhiên, một số thứ tự hoặc một chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, chữ F, J, Z, W được viết liền hoặc cách ngay sau tên riêng của doanh nghiệp đó;

đ) Tên riêng của doanh nghiệp đề nghị đăng ký chỉ khác với tên riêng của doanh nghiệp cùng loại đã đăng ký bởi một ký hiệu “&” hoặc “và”, “.”, “,”, “+”, “-”, “_”;

e) Tên riêng của doanh nghiệp đề nghị đăng ký chỉ khác với tên riêng của doanh nghiệp cùng loại đã đăng ký bởi từ “tân” ngay trước hoặc từ “mới” được viết liền hoặc cách ngay sau hoặc trước tên riêng của doanh nghiệp đã đăng ký;

g) Tên riêng của doanh nghiệp đề nghị đăng ký chỉ khác với tên riêng của doanh nghiệp cùng loại đã đăng ký bởi một cụm từ “miền Bắc”, “miền Nam”, “miền Trung”, “miền Tây”, “miền Đông”;

h) Tên riêng của doanh nghiệp trùng với tên riêng của doanh nghiệp đã đăng ký.

3. Các trường hợp quy định tại các điểm d, đ, e, g và h khoản 2 Điều này không áp dụng đối với công ty con của công ty đã đăng ký.

Những việc cần làm sau khi đổi tên doanh nghiệp tại Tư Nghĩa

 • Làm lại biển đặt tại trụ sở công ty
 • Thay đổi thông tin về chữ ký số
 • Thay đổi thông tin về tài khoản ngân hàng
 • Thông báo cho đối tác, bạn hàng về việc thay đổi tên công ty
 • Thay đổi thông tin trên các Giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận

Dịch vụ tư vấn đổi tên doanh nghiệp tại Brandsvip

 • Tra cứu tên mới của doanh nghiệp cần thay đổi trên công thông tin đăng ký doanh nghiệp;
 • Soạn thảo hồ sơ đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp;
 • Nộp hồ sơ đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp;
 • Nhận kết quả tại phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở;
 • Gửi kết quả cho khách hàng.
Contact Me on Zalo