Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật ai ký?

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT AI KÝ?
Pháp luật quy định như thế nào về việc doanh nghiệp đổi người đại diện theo pháp luật? Khi doanh nghiệp thực hiện thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật ai ký? Hy vọng bài viết sau sẽ giúp quý khách hàng tìm ra câu trả lời cho mình nhé.
THÔNG BÁO THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT AI KÝ?
THÔNG BÁO THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT AI KÝ?

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là gì?

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp. Thực hiện:
 • Các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp;
 • Đại diện cho doanh nghiệp với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.
Cơ sở pháp lý: khoản 1 Điều 12 Luật Doanh nghiệp năm 2020.

Điều kiện làm người đại diện theo pháp luật của công ty?

 • Từ đủ 18 tuổi trở lên;
 • Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;
 • Không bị treo mã số thuế trên dữ liệu quản lý thuế và quản lý doanh nghiệp;
 • Người đại diện không nhất thiết phải là người góp vốn tại Công ty.
 • Doanh nghiệp phải bảo đảm luôn có ít nhất một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam.
Cơ sở pháp lý: Điều 12 Luật Doanh nghiệp năm 2020.

Doanh nghiệp có được phép thay đổi người người đại diện pháp luật không?

Một công ty có thể có nhiều người đại diện theo pháp luật. Khi thay đổi, người này cần đáp ứng một số điều sau:
 • Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng cấm quản lý doanh nghiệp.
 • Chủ Doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh của công ty hợp danh, giám đốc (tổng giám đốc), chủ tịch và các thành viên hội đồng quản trị, hội đồng thành viên của doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản. Không được quyền thành lập doanh nghiệp. Không được làm người quản lý doanh nghiệp trong thời hạn từ 01 – 03 năm, kể từ ngày doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản.
 • Như vậy Doanh nghiệp trong quá trình hoạt động được phép thay đổi người đại diện theo pháp luật. Song việc thay đổi phải thông báo với cơ quan có thẩm quyền, tức Sở kế hoạch đầu tư nơi Doanh nghiệp đặt trụ sở.
Cơ sở pháp lý: Điều 12 Luật Doanh nghiệp năm 2020.

Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật ai ký?

Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên:

Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty

Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên:

 • Chủ tịch Hội đồng thành viên;
 • Trường hợp Chủ tịch Hội đồng thành viên là người đại diện theo pháp luật. Thì người ký thông báo là Chủ tịch Hội đồng thành viên mới được Hội đồng thành viên bầu.

Đối với công ty cổ phần

 • Chủ tịch Hội đồng quản trị;
 • Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật. Thì người ký thông báo là Chủ tịch Hội đồng quản trị mới được Hội đồng quản trị bầu.

Lưu ý:

 • Trường hợp Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc không thể thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình. Thì người ký thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật là người được Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền.
 • Trường hợp không có thành viên được ủy quyền hoặc Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị:

+ Chết, mất tích;

+ Hoặc bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù;

+ Hoặc đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú,

+ Hoặc bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi;

+ Hoặc bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định.

=> Thì người ký thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật là người được bầu tạm thời làm Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị theo quy định tại khoản 4 Điều 56, khoản 3 Điều 80 và khoản 4 Điều 156 Luật Doanh nghiệp.

Cơ sở pháp lý: khoản 2 Điều 50 Nghị định 01/2021/NĐ-CP.

Hồ sơ đăng ký cần những gì?

 • Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật;
 • Bản sao căn cước công dân/ hộ chiếu/ Chứng minh nhân dân của người đại diện theo pháp luật mới;
 • Giấy giới thiệu hoặc ủy quyền cho Brandsvip thực hiện thủ tục tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Kèm theo Thông báo, tùy thuộc vào loại hình doanh nghiệp mà hồ sơ còn có một trong các tài liệu sau:
 • Nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;
 • Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.
 • Nghị quyết và bản sao biên bản họp Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật kèm theo thay đổi chức danh đại diện theo pháp luật; Hoặc Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật không làm thay đổi chức danh đại diện theo pháp luật.

Quy trình đăng ký thay đổi người đại diện pháp luật?

 • Bước 1. Soạn hồ sơ.
 • Bước 2. Nộp hồ sơ và lệ phí.
 • Bước 3. Nhận kết quả.

Một số lưu ý sau khi thay đổi người đại diện theo pháp luật

 • Sau khi thay đổi người đại diện pháp luật, công ty cần thực hiện các thủ tục sau:
 • Khi thay đổi người đại diện pháp luật doanh nghiệp. Cần lưu ý việc đăng ký thay đổi thông tin chủ tài khoản tại ngân hàng;
 • Trường hợp đại diện pháp luật cũ là trưởng chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh nếu có nhu cầu thay đổi thì công ty cần làm thủ tục thay đổi;
 • Thông báo với bạn hàng, đối tác, cơ quan bảo hiểm, các cơ quan liên quan khác về việc thay đổi người đại diện pháp luật;
 • Đối với công ty có giấy phép kinh doanh như giấy phép kinh doanh lữ hành, giấy phép kinh doanh dịch vụ vận tải, giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự phải thực hiện thủ tục thay đổi thông tin đại diện trên các giấy phép này;

Lưu ý:  Khi thay đổi người đại diện pháp luật có gắn liền với việc chuyển nhượng vốn cho người đại diện pháp luật mới cần lưu ý thủ tục kê khai thuế thu nhập cá nhân của người chuyển nhượng, nộp thuế thu nhập (nếu phát sinh thu nhập chịu thuế).

Contact Me on Zalo