Thay đổi người đại diện theo pháp luật trong công ty cổ phần

Thay đổi người đại diện theo pháp luật trong công ty cổ phần

Nguời đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đóng vai trò hết sức quan trọng đối với sự tồn tại và phát triển lâu dài của doanh nghiệp. Việc thay đổi người đại diện là nhu cầu tất yếu phát sinh trong quá trình hoạt động. Mỗi loại hình doanh nghiệp khi thay đổi sẽ dựa trên những quy định pháp luật khác nhau, trong bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn những thông tin cần thiết để Thay đổi người đại diện theo pháp luật trong công ty cổ phần, mời bạn cùng đón đọc.

Cơ sở pháp lý 

 • Luật Doanh nghiệp 2020
 • Nghị định 01/2021/NĐ-CP
Thay đổi người đại diện theo pháp luật trong công ty cổ phần
Thay đổi người đại diện theo pháp luật trong công ty cổ phần

Công ty cổ phần là gì?

Điều 111 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định  

1. Công ty cổ phần là doanh nghiệp, trong đó:

a) Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần;

b) Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là 03 và không hạn chế số lượng tối đa;

c) Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp;

d) Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 120 và khoản 1 Điều 127 của Luật này.

2. Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

3. Công ty cổ phần có quyền phát hành cổ phần, trái phiếu và các loại chứng khoán khác của công ty.

Người đại diện theo pháp luật trong công ty cổ phần

Căn cứ nội dung Khoản 1 Điều 12 Luật Doanh nghiệp 2020

 • Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp được hiểu là cá nhân đại diện công ty để thực hiện các giao dịch, hành vi hành chính vì lợi ích của công ty và được trao quyền tổ chức, quản lý, điều hành hoạt động của công ty.

Cũng tại Khoản 2 Điều 12 của Luật này

 • Công ty cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật.
 • Điều lệ công ty sẽ quy định cụ thể số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đó.
 • Trường hợp công ty chỉ có một người đại diện theo pháp luật, áp dụng Khoản 2 Điều 137 Luật Doanh nghiệp, Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc (Tổng) Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty.
 • Trường hợp Điều lệ chưa có quy định thì Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của công ty.
 • Nếu công ty có hơn một người đại diện theo pháp luật thì Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc đương nhiên là người đại diện theo pháp luật của công ty.

Trách nhiệm người đại diện theo pháp luật trong công ty cổ phần

Theo quy định tại khoản 1 Điều 13 Luật Doanh nghiệp 2020:

1. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp có trách nhiệm sau đây:

a) Thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp;

b) Trung thành với lợi ích của doanh nghiệp; không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh, tài sản khác của doanh nghiệp để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;

c) Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho doanh nghiệp về doanh nghiệp mà mình, người có liên quan của mình làm chủ hoặc có cổ phần, phần vốn góp theo quy định của Luật này.

Hồ sơ thay đổi người đại diện trong công ty cổ phần

Theo quy định tại Điều 50 Nghị định 01/2021/NĐ-CP thành phần hồ sơ gồm:

 • Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty cổ phần;
 • Bản sao y công chứng hợp lệ một trong các giấy tờ như sau: chứng minh nhân dân, căn cước công dân hoặc chứng thực cá nhân khác của người đại diện theo pháp luật mới của công ty cổ phần.
 • Quyết định của Hội đồng quản trị công ty cổ phần về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật.
 • Bản sao biên bản họp của Hội đồng quản trị công ty cổ phần về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp.
 • Văn bản ủy quyền và chứng thực của cá nhân nộp hồ sơ

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Hình thức nộp hồ sơ thay đổi người đại diện trong công ty cổ phần

Theo Khoản 1 Điều 26 Luật Doanh nghiệp 2020, có 03 phương thức để nộp hồ sơ, cụ thể:

 • Cách 1: Nộp trực tiếp tại bộ phận một cửa Phòng Đăng ký kinh doanh (Phòng ĐKKD) thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính;
 • Cách 2: Nộp hồ sơ qua đường bưu điện;
 • Cách 3: Nộp hồ sơ online tại Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Các công việc sau khi thay đổi người đại diện theo pháp luật trong công ty cổ phần

Việc thay đổi đại diện pháp luật sẽ ảnh hưởng lớn đến doanh nghiệp.

Do đó, doanh nghiệp cần thông báo kịp thời đến các cơ quan, cá nhân, tổ chức có ảnh hưởng về việc thay đổi này, cụ thể như sau:

 • Thông báo cho các đối tác, bạn hàng đã ký hợp đồng trước đây về việc thay đổi đại diện pháp luật mới.
 • Thực hiện thay đổi thông tin chủ tài khoản của tài khoản ngân hàng đúng với thông tin của người đại diện pháp luật mới.
 • Tiến hành thủ tục thay đổi các giấy phép con có thể hiện thông tin người đại diện pháp luật của doanh nghiệp

Dịch vụ tư vấn thay đổi người đại diện trong công ty cổ phần tại Brandsvip

 • Tư vấn, kiểm tra các điều kiện pháp lý liên quan;
 • Hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện thủ tục chuyển nhượng (nếu có);
 • Soạn hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật theo quy định;
 • Trình doanh nghiệp ký tận nơi;
 • Đại diện doanh nghiệp nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Sở KH&ĐT;
 • Bàn giao kết quả tận nơi cho doanh nghiệp;
 • Đại diện doanh nghiệp thực hiện bố cáo thông tin thay đổi đăng ký kinh doanh;
 • Hỗ trợ tư vấn các vấn đề pháp lý khác (nếu có);
 • Cam kết bàn giao kết quả đúng tiến độ;
 • Chi phí cạnh tranh;
 • Chế độ hậu mãi khi sử dụng dịch vụ tại Brandsvip.
Contact Me on Zalo