Hướng dẫn bổ sung ngành nghề kinh doanh tại Quảng Nam

HƯỚNG DẪN BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ KINH DOANH TẠI QUẢNG NAM
Doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh muốn bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh khác có được không? Việc đăng ký thay đổi được quy định như thế nào? Sau đây, Brandsvip sẽ hướng dẫn bạn đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh tại Quảng Nam.
HƯỚNG DẪN BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ KINH DOANH TẠI QUẢNG NAM
HƯỚNG DẪN BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ KINH DOANH TẠI QUẢNG NAM

Các điều kiện phải tuân thủ khi đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh tại Quảng Nam?

Khi bổ sung ngành nghề kinh doanh cần phải tuân thủ các điều kiện về sau:
 • Doanh nghiệp được tự do kinh doanh trong những ngành nghề mà pháp luật không cấm. Nhưng các ngành nghề đó phải nằm trong hệ thống mã ngành kinh tế Việt Nam. Nếu ngành nghề đó chưa được quy định rõ thì có thể đăng ký chi tiết ngành nghề dự định kinh doanh. Theo quyết định số 27/2018/QĐ-TTg.
 • Đối với những ngành, nghề có điều kiện thì doanh nghiệp phải đảm bảo đáp ứng được điều kiện của từng ngành nghề theo quy định của pháp luật.
 • Đối với nhà đầu tư nước ngoài, thì ngành nghề kinh doanh phải phù hợp với Biểu cam kết WTO, phù hợp với hình thức đầu tư và tỉ lệ sở hữu trong công ty theo từng ngành nghề cụ thể.
Cơ sở pháp lý:
– Quyết định 27/2018/QĐ-TTg.
– Luật Đầu tư năm 2020
– Nghị định 31/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đầu tư năm 2020.
– Luật Doanh nghiệp năm 2020.
– Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp.

Hồ sơ bổ sung ngành nghề kinh doanh tại Quảng Nam

Hồ sơ bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty TNHH hai thành viên trở lên

 • 01 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo mẫu quy định.
 • 01 Quyết định/nghị quyết và bản sao biên bản họp Hội đồng thành viên. Nêu rõ nội dung thay đổi trong Điều lệ công ty.
 • 01 Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động kinh doanh theo mục tiêu dự án đầu tư nước ngoài.
 • 01 Giấy ủy quyền. (Nếu cá nhân, tổ chức nếu ủy quyền cho một tổ chức thực hiện).

Hồ sơ bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty TNHH một thành viên

 • 01 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo mẫu quy định.
 • 01 Quyết định/nghị quyết và bản sao biên bản họp của chủ sở hữu công ty. Nêu rõ nội dung thay đổi trong Điều lệ công ty.
 • 01 Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động kinh doanh theo mục tiêu dự án đầu tư nước ngoài.
 • 01 Giấy ủy quyền. (Nếu cá nhân, tổ chức nếu ủy quyền cho một tổ chức thực hiện).

Hồ sơ thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty Cổ phần

 • 01 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh theo mẫu quy định.
 • 01 Quyết định/nghị quyết và bản sao biên bản họp Đại hội đồng cổ đông. Nêu rõ nội dung thay đổi trong Điều lệ công ty.
 • 01 Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động kinh doanh theo mục tiêu dự án đầu tư nước ngoài.
 • 01 Giấy ủy quyền. (Nếu cá nhân, tổ chức nếu ủy quyền cho một tổ chức thực hiện).

Hồ sơ bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty hợp danh

 • 01 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo mẫu quy định.
 • 01 Quyết định/nghị quyết và bản sao biên bản họp của các thành viên hợp danh. Nêu rõ nội dung thay đổi trong Điều lệ công ty
 • 01 Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động kinh doanh theo mục tiêu dự án đầu tư nước ngoài.
 • 01 Giấy ủy quyền. (Nếu cá nhân, tổ chức nếu ủy quyền cho một tổ chức thực hiện).
Cơ sở pháp lý: Điều 56 Nghị định 01/2021/NĐ-CP.

Trình tự thực hiện thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh tại Quảng Nam

Bước 1: Nộp hồ sơ

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;
Hoặc người được uỷ quyền.
=> Nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ

 • Cán bộ Phòng Đăng ký kinh doanh tiếp nhận hồ sơ.
 • Trong trường hợp hồ sơ đủ. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ tiếp thành thay đổi, bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp.
 • Trong trường hợp chưa đủ giấy tờ. Cán bộ giải thích lý do trả hồ sơ và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung giấy tờ theo quy định.

Bước 3: Nhận kết quả

 • Sau khi tiến hành thay đổi ngành, nghề đăng ký kinh doanh. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ ghi giấy biên nhận và hẹn ngày trả kết quả.
 • Doanh nghiệp nhận kết quả là Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trực tiếp tại cơ quan đăng ký doanh nghiệp hoặc thông qua dịch vụ bưu chính.

Những lưu ý khi thực hiện bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh tại Quảng Nam

Ngoài việc thực hiện đúng và đầy đủ các bước thủ tục nêu trên, doanh nghiệp cũng cần có thêm những lưu ý như sau:

 • Nhận định đúng ngành nghề bổ sung là thuộc nhóm ngành nghề nào? Có điều kiện hay không có điều kiện kinh doanh?
 • Cần phải thực hiện mã hóa ngành nghề kinh doanh nếu như muốn thay đổi bổ sung đó về ngành nghề kinh doanh cấp 4, được quy định cụ thể tại hệ thống ngành nghề kinh tế Việt Nam;
 • Với ngành nghề yêu cầu vốn pháp định, như đã đề cập ở trên, doanh nghiệp cần phải điều chỉnh vốn điều lệ đăng ký lớn hơn hoặc bằng vốn pháp định để đáp ứng điều kiện về vốn;
 • Với ngành nghề kinh doanh có điều kiện, cần phải xin giấy cấp phép đủ điều kiện kinh doanh thì mới được phép hoạt động kinh doanh;
 • Trường hợp doanh nghiệp muốn xóa bỏ ngành nghề kinh doanh thì phải tuân thủ theo Quyết định 27/2018/QĐ-TTg về hệ thống ngành nghề kinh tế Việt Nam.

Lưu ý về việc áp mã ngành kinh tế trong hồ sơ bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh tại Quảng Nam:

 • Các ngành nghề được quy định tại mã ngành kinh tế Việt Nam được chính phủ quy định tại Quyết định 27/2018 QĐ – TTG về Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam, khi doanh nghiệp bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh phải thực hiện áp mã ngành đối với các ngành nghề kinh doanh theo mã ngành cấp 4.
 • Mã ngành thực hiện theo pháp luật chuyên ngành: doanh nghiệp ghi nhận ngành nghề theo văn bản pháp luật chuyên ngành sau đó tìm mã tương ứng áp vào mã ngành cấp 4 trong hồ sơ.
 • Đối với ngành nghề kinh doanh có chứng chỉ hành nghề: doanh nghiệp tìm mã tương ứng áp vào mã ngành cấp 4 trong hồ sơ bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh. Được thực hiện ngay thủ tục hồ sơ mà không cần cung cấp chứng chỉ hành nghề tại thời điểm nộp hồ sơ thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh.

Khi thay đổi ngành nghề kinh doanh, công ty có cần thực hiện thủ tục tại Sở Kế hoạch và Đầu tư hay không?

Có. Vì:
 • Theo quy định của Luật Doanh nghiệp: Công ty được kinh doanh các ngành nghề pháp luật không không cấm.
 • Tuy nhiên, theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 31 Luật Doanh nghiệp 2020 có quy định khi doanh nghiệp có sự thay đổi về ngành nghề kinh doanh cần phải thực hiện thủ tục thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tại Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đăng ký trụ sở chính.
Contact Me on Zalo