ĐẶNG VĂN HOA
CEO/FOUNDER OF BRANDSVIP

Là nhà sáng lập Công ty HTTP,  Brandsvip với nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn quản trị doanh nghiệp, tư vấn đào tạo chiến lược Digital Markerting, đào tạo SEO cho doanh nghiệp.

NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG
FOUNDER OF BRANDSVIP

Giảng viên bộ môn QTKD trường ĐH tài Chính Kế toán, 11 Năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo, tư vấn kinh doanh, ISO, tư vấn quản trị doanh nghiệp, chiến lược kinh doanh.

Ola Nordmann
Customer Support

Chuyên viên tư vấn hỗ trợ khách hàng, tư vấn ISO, VietGap, haccp, Đăng ký Bảo hộ thương hiệu

Section with image left

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Add Any content here

Section with Image right

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Add Any content here

ADd a callout header here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.