Tư vấn đổi tên doanh nghiệp tại Nghĩa Hành

Tư vấn đổi tên doanh nghiệp tại Nghĩa Hành

Tên doanh nghiệp được xem là cơ sở để phân biệt doanh nghiệp với nhau, ngoài ra, tên doanh nghiệp còn đóng vai trò quan trọng khi tạo dựng thương hiệu cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, vì nhiều lý do khác nhau mà nhiều doanh nghiệp tiến hành tìm kiếm một cái tên mới cho doanh nghiệp của mình. Để thủ tục này được diễn ra nhanh chóng, hãy liên hệ chúng tôi, đơn vị tư vấn đổi tên doanh nghiệp tại Nghĩa Hành, chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn nhanh chóng.

Cơ sở pháp lý 

Luật Doanh nghiệp 2020

Nghị định 01/2021/NĐ-CP

Thông tư 47/2019/TT-BTC

Tư vấn đổi tên doanh nghiệp tại Nghĩa Hành
Tư vấn đổi tên doanh nghiệp tại Nghĩa Hành

Tên doanh nghiệp là gì?

Tên Doanh nghiệp được quy định tại Điều 37 Luật Doanh nghiệp 2020 như sau: 

Điều 37. Tên doanh nghiệp

1. Tên tiếng Việt của doanh nghiệp bao gồm hai thành tố theo thứ tự sau đây:

a) Loại hình doanh nghiệp;

b) Tên riêng.

2. Loại hình doanh nghiệp được viết là “công ty trách nhiệm hữu hạn” hoặc “công ty TNHH” đối với công ty trách nhiệm hữu hạn; được viết là “công ty cổ phần” hoặc “công ty CP” đối với công ty cổ phần; được viết là “công ty hợp danh” hoặc “công ty HD” đối với công ty hợp danh; được viết là “doanh nghiệp tư nhân”, “DNTN” hoặc “doanh nghiệp TN” đối với doanh nghiệp tư nhân.

3. Tên riêng được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ F, J, Z, W, chữ số và ký hiệu.

4. Tên doanh nghiệp phải được gắn tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp. Tên doanh nghiệp phải được in hoặc viết trên các giấy tờ giao dịch, hồ sơ tài liệu và ấn phẩm do doanh nghiệp phát hành.

Tên doanh nghiệp được ghi nhận trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Đây là một trong những yếu tố quan trọng hàng đầu, cần chuẩn bị khi thành lập doanh nghiệp.

Vì vậy, trước khi đăng ký doanh nghiệp cần lựa chọn tên sao cho phù hợp và đúng quy định của pháp luật.

Cách xác định tên doanh nghiệp trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn

Căn cứ theo quy định tại Điều 41 Luật Doanh nghiệp 2020

Tên tiếng Việt của doanh nghiệp đề nghị đăng ký được đọc giống tên doanh nghiệp đã đăng ký.

Tên viết tắt của doanh nghiệp đề nghị đăng ký trùng với tên viết tắt của doanh nghiệp đã đăng ký.

Tên bằng tiếng nước ngoài của doanh nghiệp đề nghị đăng ký trùng với tên bằng tiếng nước ngoài của doanh nghiệp đã đăng ký.

Tên riêng của doanh nghiệp đề nghị đăng ký chỉ khác với tên riêng của doanh nghiệp cùng loại đã đăng ký bởi một số tự nhiên, một số thứ tự hoặc một chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, chữ F, J, Z, W được viết liền hoặc cách ngay sau tên riêng của doanh nghiệp đó.

Tên riêng của doanh nghiệp đề nghị đăng ký chỉ khác với tên riêng của doanh nghiệp cùng loại đã đăng ký bởi một ký hiệu “&” hoặc “và”, “.”, “,”, “+”, “-”, “_”.

Tên riêng của doanh nghiệp đề nghị đăng ký chỉ khác với tên riêng của doanh nghiệp cùng loại đã đăng ký bởi từ “tân” ngay trước hoặc từ “mới” được viết liền hoặc cách ngay sau hoặc trước tên riêng của doanh nghiệp đã đăng ký.

Tên riêng của doanh nghiệp đề nghị đăng ký chỉ khác với tên riêng của doanh nghiệp cùng loại đã đăng ký bởi một cụm từ “miền Bắc”, “miền Nam”, “miền Trung”, “miền Tây”, “miền Đông”.

Tên riêng của doanh nghiệp trùng với tên riêng của doanh nghiệp đã đăng ký.

Hồ sơ đổi tên doanh nghiệp tại Nghĩa Hành

Theo Điều 48 Nghị định 01/2021/NĐ-CP, cần phải chuẩn bị những tài liệu như sau:

a) Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký;

b) Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần; nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc đổi tên doanh nghiệp;

c) Giấy ủy quyền cho người nộp hồ sơ;

d) Bản sao giấy tờ pháp lý cá nhân của người nộp hồ sơ

Thủ tục thay đổi tên doanh nghiệp tại Nghĩa Hành

Quy trình thay đổi tên công ty sẽ được thực hiện theo các bước như sau:

Bước 1: Lựa chọn tên công ty mới khi thay đổi

Doanh nghiệp lựa chọn tên công ty theo đúng quy định

Bước 2: Tra cứu tên công ty mới để đánh giá khả năng đăng ký

Việc tra cứu tên công ty sẽ giúp doanh nghiệp đánh giá được việc tên công ty mới muốn đăng ký có trùng hoặc gây nhầm lẫn với công ty nào khác đã đăng ký trước đó hay chưa?

Bước 3: Soạn thảo hồ sơ thay đổi tên công ty theo quy định

Doanh nghiệp sẽ chuẩn bị hồ sơ đăng ký như trên

Bước 4: Nộp hồ sơ thay đổi tên đến cơ quan đăng ký

Nộp hồ sơ tới phòng đăng ký kinh doanh thông qua cổng thông tin trực tuyến về doanh nghiệp để được thẩm định nội dung.

Sau khi phòng đăng ký kinh doanh nhận được hồ sơ đăng ký, chuyên viên sẽ thẩm định hồ sơ doanh nghiệp nộp để xem xét cấp giấy chứng nhận thay đổi đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp

Bước 5: Khắc lại dấu công ty theo tên công ty mới

Sau khi nhận được đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp sẽ tiến hành khắc lại dấu pháp nhân công ty theo tên mới trước khi sử dụng hợp pháp dấu mới.

Chi phí và thời gian giải quyết hồ sơ yêu cầu đổi tên doanh nghiệp tại Nghĩa Hành

Căn cứ Thông tư 47/2019/TT-BTC

  • Quy định mức thu lệ phí là 50.000 đồng/lần
  • Phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp là 100.000 đồng/lần.

Điều 33 Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định về thời hạn cấp giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp như sau:

“Điều 33. Thời hạn cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
1. Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, cập nhật thông tin thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
2. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ hoặc tên doanh nghiệp yêu cầu đăng ký không đúng theo quy định, Phòng Đăng ký kinh doanh phải thông báo bằng văn bản nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ. Phòng Đăng ký kinh doanh ghi toàn bộ yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với mỗi một bộ hồ sơ do doanh nghiệp nộp trong một Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.
3. Nếu quá thời hạn trên mà không được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp hoặc không được thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp hoặc không nhận được thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp thì người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp có quyền khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.”

Tức là trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ thì phòng Đăng ký kinh doanh sẽ cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi tên công ty của bạn.

Những lưu ý khi đổi tên doanh nghiệp tại Nghĩa Hành

  • Kiểm tra khả năng sử dụng của tên doanh nghiệp dự kiến thay đổi, kiểm tra xem tên dự kiến đặt có bị trùng hoặc gây nhầm lẫn với doanh nghiệp khác hay không.
  • Doanh nghiệp tiến hành tra cứu trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
  • Tuân thủ Điều 38 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định về những điều cấm khi tiến hành đổi tên cho doanh nghiệp.
  • Sau khi đổi tên, quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp vẫn không thay đổi.
Contact Me on Zalo