Tư vấn thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Bình Định

Tư vấn thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Bình Định

Những năm gần đây, cùng với sự phát triển mạnh mẽ trong lĩnh vực kinh tế – xã hội của tỉnh Bình Định nói riêng và Việt Nam nói chung có rất nhiều công ty có vốn đầu tư của nước ngoài đang hoạt động và cần nguồn lao động trẻ ở Việt Nam, vì vậy việc học tiếng Anh là rất thiết thực. Để bắt kịp xu thế đó, việc mở trung tâm dạy ngoại ngữ trở nên phổ biến. Vậy điều kiện thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Bình Định như thế nào? Hãy cùng Brandsvip tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

Tư vấn thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Bình Định
Tư vấn thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Bình Định

1. Đối tượng có quyền thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Bình Định

Theo Điều 2 quy chế Tổ chức và Hoạt động của Trung tâm ngoại ngữ, tin học (ban hành kèm theo Thông tư số 21/2018/TT-BGDĐT ngày 21/08/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thì căn cứ theo loại đối tượng thành lập trung tâm ngoại ngữ, có 3 hình thức trung tâm ngoại ngữ:

 • Trung tâm ngoại ngữ do Nhà nước thành lập;
 • Trung tâm ngoại ngữ do tổ chức, cá nhân trong nước thành lập;
 • Trung tâm ngoại ngữ do cá nhân nước ngoài, tổ chức nước ngoài góp vốn toàn bộ hoặc một phần thành lập;

Như vậy, cá nhân có đủ năng lực hành vi dân sự, tổ chức kinh tế, xã hội, xã hội nghề nghiệp được thành lập hợp pháp hoàn toàn có thể tự mình thành lập trung tâm ngoại ngữ để kinh doanh.

Căn cứ theo khoản 2 Điều 2 Thông tư 21/2018 quy định: “Trung tâm ngoại ngữ tư thục do tổ chức, cá nhân trong nước đầu tư thành lập và đảm bảo Điều kiện hoạt động theo quy định của pháp luật có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng”.

Như vậy, theo quy định của pháp luật thì cá nhân, tổ chức sẽ được thành lập trung tâm ngoại ngữ tức là hộ kinh doanh hay công ty đều được thành lập trung tâm ngoại ngữ.

Tuy nhiên, trên thực tế do hộ kinh doanh không có con dấu. Nên thông thường sẽ thành lập doanh nghiệp có ngành nghề kinh doanh là giáo dục và đào tạo ngoại ngữ trước. Sau khi hoàn tất thành lập doanh nghiệp thì doanh nghiệp sẽ đứng tên thành lập Trung tâm ngoại ngữ.

2. Điều kiện thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Bình Định

a. Điều kiện về Giám đốc trung tâm ngoại ngữ

Giám đốc trung tâm là người trực tiếp quản lý, điều hành tổ chức, bộ máy và chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước cơ quan quản lý cấp trên về mọi hoạt động của trung tâm.

Giám đốc trung tâm là người đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

 • Có nhân thân tốt;
 • Có năng lực quản lý;
 • Tốt nghiệp đại học ngoại ngữ hoặc tốt nghiệp đại học và có chứng chỉ ngoại ngữ tối thiểu bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. Hoặc tương đương (đối với giám đốc trung tâm ngoại ngữ).
 • Có kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.

Cơ sở pháp lý: Điều 6 Thông tư 21/2018/TT-BGDDT

b. Điều kiện về giáo viên

Giáo viên của trung tâm ngoại ngữ là người làm nhiệm vụ giảng dạy, hướng dẫn thực hành, gồm giáo viên cơ hữu, giáo viên hợp đồng giáo viên là người Việt Nam, giáo viên là người bản ngữ (đối với từng ngoại ngữ cụ thể), người nước ngoài.

Giáo viên là người Việt Nam đủ Điều kiện dạy ngoại ngữ khi đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

 • Có bằng cao đẳng sư phạm ngoại ngữ trở lên;
 • Có bằng cao đẳng ngoại ngữ trở lên và chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.

Giáo viên là người bản ngữ dạy ngoại ngữ (đối với từng ngoại ngữ cụ thể).

 • Có bằng cao đẳng trở lên và chứng chỉ đào tạo dạy ngoại ngữ phù hợp.

Giáo viên là người nước ngoài đủ Điều kiện dạy ngoại ngữ khi đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

 • Có bằng cao đẳng sư phạm ngoại ngữ trở lên;
 • Có bằng cao đẳng ngoại ngữ trở lên và chứng chỉ đào tạo dạy ngoại ngữ phù hợp;
 • Có bằng cao đẳng trở lên, chứng chỉ năng lực ngoại ngữ từ bậc 5 trở lên theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. Hoặc tương đương và chứng chỉ đào tạo dạy ngoại ngữ phù hợp.

c. Điều kiện để trung tâm ngoại ngữ hoạt động

 1. “Có đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đạt chuẩn theo quy định, đáp ứng yêu cầu hoạt động của trung tâm.
 2. Có cơ sở vật chất, trang thiết bị, chương trình, tài liệu dạy học, nguồn kinh phí phù hợp, bảo đảm chất lượng giáo dục theo kế hoạch xây dựng, phát triển và quy mô hoạt động của trung tâm.”

Cơ sở pháp lý:Điều 47 Nghị định 46/2017 sửa đổi bổ sung bởi Khoản 21 Điều 1 Nghị định 135/2018/NĐ-CP

3. Thẩm quyền thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Bình Định:

Căn cứ  Điều 47 Nghị định 46/2017 sửa đổi, bổ sung bởi khoản 20 Điều 1 Nghị định 135/2018/NĐ-CP quy định: Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định thành lập các trung tâm ngoại ngữ, tin học trực thuộc.

4. Hồ sơ thành lập Trung tâm ngoại ngữ tại Bình Định

 • Tờ trình đề nghị thành lập trung tâm ngoại ngữ;
 • Đề án thành lập trung tâm ngoại ngữ;
 • Dự thảo nội quy tổ chức hoạt động của trung tâm ngoại ngữ;
 • Phương án phòng cháy chữa cháy;
 • Cam kết chất lượng đào tạo;
 • Bảng kê cơ sở vật chất;
 • Hợp đồng thuê nhà;
 • Danh sách nhân sự làm việc tại trung tâm kèm theo hợp đồng lao động. Nếu trung tâm hợp đồng giáo viên các cơ sở giáo dục khác thì phải có sự đồng ý của thủ trưởng của cơ sở giáo dục đó (khi nộp phải kèm theo minh chứng đồng ý của thủ trưởng đơn vị)

Cơ sở pháp lý: Điều 47 Nghị định 46/2017 sửa đổi, bổ sung bởi khoản 20 Điều 1 Nghị định 135/2018/NĐ-CP

5. Trình tự thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Bình Định

Căn cứ  Điều 47 Nghị định 46/2017/sửa đổi, bổ sung khoản 20 Điều 1 Nghị định 135/2018/NĐ-CP quy định:

Bước 1: Nộp hồ sơ

Tổ chức, cá nhân gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện 01 bộ hồ đến Sở giáo dục và đào tạo nơi đặt trụ sở.

Bước 2: Tiếp nhận và xử lý hồ sơ

 • Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền thành lập trung tâm ngoại ngữ có trách nhiệm thẩm định, kiểm tra các điều kiện theo quy định
 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc, người có thẩm quyền quyết định thành lập, cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ cho phép thành lập nếu đủ điều kiện; nếu chưa quyết định thành lập thì có văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân nêu rõ lý do.

Bước 3: Nhận kết quả

Tổ chức, cá nhân nhận kết quả xử lý hồ sơ tại Sở giáo dục và đào tạo tại Bình Định.

6. Hồ sơ và trình tự thủ tục cấp phép hoạt động trung tâm ngoại ngữ

a. Thẩm quyền cho phép hoạt động giáo dục

Căn cứ khoản 1 Điều 49 Nghị định 46/2017/NĐ-CP sửa đổi bổ sung bởi khoản 22 Điều 1 Nghị định 135/2018/NĐ-CP quy định như sau:

“a) Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định cho phép hoạt động giáo dục đối với trung tâm ngoại ngữ quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều 47 Nghị định 135/2018/NĐ-CP”

b. Hồ sơ trình cho phép hoạt động giáo dục

Căn cứ khoản 2 Điều 49 Nghị định 46/2017/NĐ-CP sửa đổi bổ sung bởi khoản 22 Điều 1 Nghị định 135/2018/NĐ-CP quy định như sau:

Hồ sơ  trình cho phép hoạt động giáo dục gồm:

 • Tờ trình đề nghị cấp phép hoạt động giáo dục;
 • Bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao được chứng thực từ bản chính. Hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu quyết định thành lập trung tâm do người có thẩm quyền cấp;
 • Nội quy hoạt động giáo dục của trung tâm;
 • Báo cáo về cơ sở vật chất, trang thiết bị, chương trình, tài liệu dạy học; đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên; văn bản chứng minh về quyền sử dụng hợp pháp đất, nhà; nguồn kinh phí bảo đảm hoạt động của trung tâm.”

c. Trình tự thực hiện

Căn cứ khoản 3 Điều 49 Nghị định 46/2017/NĐ-CP quy định như sau:

Bước 1: Nộp hồ sơ

 • Trung tâm ngoại ngữ gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện 01 bộ hồ sơ quy định đến người có thẩm quyền;

Bước 2: Tiếp nhận và xử lý hồ sơ

 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, người có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ nếu hồ sơ chưa đúng quy định thì thông báo bằng văn bản những nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung cho trung tâm;
 • Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đúng quy định, người có thẩm quyền phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thẩm định trên thực tế khả năng đáp ứng các điều kiện theo quy định và ghi kết quả vào biên bản thẩm định;
 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày có kết quả thẩm định, người có thẩm quyền quyết định cho phép trung tâm hoạt động giáo dục, nếu chưa quyết định cho phép hoạt động giáo dục thì có văn bản thông báo cho trung tâm nêu rõ lý do.

Bước 3: Nhận kết quả

Contact Me on Zalo