Tư vấn tạm ngừng kinh doanh tại Sơn Tịnh

Tư vấn tạm ngừng kinh doanh tại Sơn Tịnh

Trong thời điểm kinh tế có nhiều biến động như hiện nay, nhiều danh nghiệp kinh doanh không hiệu quả, tình trạng tài chính khó khăn thì lựa chọn hình thức tạm ngừng kinh doanh là vô cùng hợp lý. Vậy cần chuẩn bị những gì? hồ sơ ra sao để đúng quy định của pháp luật? Hãy liên hệ với chúng tối, Brandsvip chuyên tư vấn tạm ngừng kinh doanh tại Sơn Tịnh, để được tư vấn chi tiết, nhanh chóng.

Cơ sở pháp lý

 • Luật Doanh nghiệp 2020
 • Nghị định 01/2021/NĐ-CP
 • Nghị định 122/2021/NĐ-CP
Tư vấn tạm ngừng kinh doanh tại Sơn Tịnh
Tư vấn tạm ngừng kinh doanh tại Sơn Tịnh

Tạm ngừng kinh doanh là gì?

Theo khoản 1 Điều 41 Nghị định 01/2021/NĐ-CP: “Tạm ngừng kinh doanh là tình trạng pháp lý của doanh nghiệp đang trong thời gian thực hiện tạm ngừng kinh doanh theo quy định tại khoản 1 Điều 206 Luật Doanh nghiệp.”

 • Ngày chuyển tình trạng pháp lý “Tạm ngừng kinh doanh” là ngày doanh nghiệp đăng ký bắt đầu tạm ngừng kinh doanh.
 • Ngày kết thúc tình trạng pháp lý “Tạm ngừng kinh doanh” là ngày kết thúc thời hạn tạm ngừng kinh doanh mà doanh nghiệp đã thông báo hoặc ngày doanh nghiệp đăng ký tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo.

Có phải thông báo khi tạm ngừng kinh doanh không?

Khoản 1 Điều 206 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định:

“Doanh nghiệp phải thông báo bằng văn bản cho Cơ quan đăng ký kinh doanh chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày tạm ngừng kinh doanh hoặc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo.”

Theo đó, doanh nghiệp phải làm thông báo thủ tục thông báo chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày tạm ngừng kinh doanh.

Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu tiếp tục tạm ngừng kinh doanh sau khi hết thời hạn đã thông báo thì phải thông báo chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày tiếp tục tạm ngừng kinh doanh.

Hồ sơ đăng ký tạm ngừng kinh doanh tại Sơn Tịnh

Căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 66 Nghị định 01/2021/NĐ-CP, hồ sơ bao gồm:

 • Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh;

Thông báo này phải bao gồm các thông tin sau:

+ Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
+ Ngành, nghề kinh doanh;
+ Ngày bắt đầu và ngày kết thúc thời hạn tạm ngừng;
+ Lý do tạm ngừng hoạt động kinh doanh.

 • Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh;
 • Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần;
 • Nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc tạm ngừng kinh doanh.

Hình thức nộp Hồ sơ đăng ký tạm ngừng kinh doanh tại Sơn Tịnh

Nộp hồ sơ tạm ngừng kinh doanh thông qua 2 hình thức:

 • Nộp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh;
 • Nộp thông qua Cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia

Việc nộp đầy đủ các giúp cơ quan chức năng nắm rõ tình hình hoạt động của doanh nghiệp

Đảm bảo việc thay đổi thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh được cập nhật chính xác.

Mức xử phạt khi không thông báo tạm ngừng kinh doanh tại Sơn Tịnh

Căn cứ theo điểm c khoản 1 Điều 50 Nghị định 122/2021/NĐ-CP thì mức phạt đối với vi phạm này như sau:

 • Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một việc không thông báo hoặc thông báo không đúng thời hạn đến cơ quan đăng ký kinh doanh về thời điểm và thời hạn tạm dừng kinh doanh hoặc tiếp tục kinh doanh.

Doanh nghiệp cần thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả như sau:

 • Buộc thông báo về thời điểm và thời hạn tạm dừng kinh doanh hoặc tiếp tục kinh doanh đến cơ quan đăng ký kinh doanh trong trường hợp không thông báo đối với hành vi vi phạm.

Bên cạnh đó, căn cứ theo điểm c Điều 212 Luật Doanh nghiệp 2020:

 • Doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong trường hợp doanh nghiệp ngừng hoạt động kinh doanh 01 năm mà không thông báo với Cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế.

Dịch vụ tư vấn tạm ngừng kinh doanh tại Brandsvip

Tư vấn các quy định của pháp luật về tạm ngừng hoạt động kinh doanh

 • Tư vấn điều kiện tạm ngừng hoạt động;
 • Tư vấn về Thời gian tối thiểu được tạm ngừng hoạt động và thời gian tối đa tạm ngừng kinh doanh;
 • Tư vấn thủ tục thông báo tạo ngừng hoạt động;
 • Tư vấn về Trách nhiệm pháp lý của doanh nghiệp trong thời gian tạm ngừng;
 • Tư vấn giải trình lý do tạm ngừng hoạt động.
 • Các nội dung khác có liên quan.

Hoàn thiện hồ sơ tạm ngừng hoạt động kinh doanh

 • Tư vấn, hoàn thiện biên bản họp về việc tạm ngừng hoạt động;
 • Quyết định về việc tạm ngừng hoạt động;
 • Thông báo tạm ngừng hoạt động;
 • Giấy ủy quyền;
 • Các giấy tờ khác có liên quan.

Đại diện khách hàng tiến hành các thủ tục tạm ngừng tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền

 • Tiến hành thủ tục nộp hồ sơ tạm ngừng hoạt động;
 • Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết qủa hồ sơ đã nộp;
 • Nhận thông báo chấp nhận tạm dừng hoạt động;
 • Bàn giao kết quả tận nơi cho khách hàng.
Contact Me on Zalo