Tư vấn thay đổi người đại diện theo pháp luật tại Bình Sơn

Tư vấn thay đổi người đại diện theo pháp luật tại Bình Sơn

Người đại diện theo pháp luật có vai trò và vị trí rất quan trọng với doanh nghiệp. Tuy nhiên, trong quá tình hoạt động, với nhiều lý do khác nhau mà doanh nghiệp cần phải thay đổi người đại diện theo pháp luật. Việc thay đổi này có tính chất phức tạp nên doanh nghiệp cần phải tốn nhiều thời gian, chi phí để tìm hiểu và thực hiện thủ tục. Nhằm hổ trợ quý khách hàng, Brandsvip chuyên tư vấn thay đổi người đại diện theo pháp luật tại Bình Sơn, hãy liên hệ chúng tôi để được hổ trợ nhanh nhất.

Cơ sở pháp lý 

Luật Doanh nghiệp 2020

Nghị định 01/2021/NĐ-CP

Tư vấn thay đổi người đại diện theo pháp luật tại Bình Sơn
Tư vấn thay đổi người đại diện theo pháp luật tại Bình Sơn

Người đại diện theo pháp luật là gì?

Theo quy định tại khoản 1 Điều 12 Luật Doanh nghiệp 2020:

 Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật

Các chức danh của người đại diện theo pháp luật tại Bình Sơn

 • Giám đốc;
 • Tổng Giám đốc;
 • Chủ tịch Hội đồng thành viên – đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên;
 • Chủ tịch công ty – đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.
 • Chủ tịch Hội đồng quản trị – đối với công ty cổ phần;
 • Và các chức danh quản lý khác được quy định tại điều lệ công ty.

Trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật tại Bình Sơn

Khoản 1 Điều 13 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp có trách nhiệm sau đây:

 • Thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp;
 • Trung thành với lợi ích của doanh nghiệp; không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh, tài sản khác của doanh nghiệp để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;
 • Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho doanh nghiệp về doanh nghiệp mà mình, người có liên quan của mình làm chủ hoặc có cổ phần, phần vốn góp theo quy định của Luật này.

Hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật tại Bình Sơn

Theo Khoản 1 Điều 50 Nghị định 01/2021/NĐ-CP, hồ sơ đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp cụ thể như sau:

Hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty cổ phần:

 • Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật.
 • Quyết định thay đổi người đại diện theo pháp luật của Đại hội đồng cổ đông.
 • Biên bản họp thay đổi người đại diện theo pháp luật của Đại hội đồng cổ đông.
 • Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật mới.
 • Thông báo cập nhật số điện thoại (bắt buộc nếu GPKD chưa có số điện thoại).
 • Giấy ủy quyền cho người thay doanh nghiệp thực hiện thủ tục (nếu có)
 • Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu của người được ủy quyền.
 • Hồ sơ thay đổi người đại diện pháp luật công ty cổ phần

Hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty TNHH 1 thành viên:

 • Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật.
 • Quyết định thay đổi người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu công ty.
 • Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật mới.
 • Thông báo cập nhật số điện thoại (bắt buộc nếu GPKD chưa có số điện thoại).
 • Giấy ủy quyền cho người thay doanh nghiệp thực hiện thủ tục (nếu có)
 • Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu của người được ủy quyền.
 • Hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty TNHH 1 thành viên

Hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty TNHH 2 thành viên trở lên:

 • Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật.
 • Quyết định thay đổi người đại diện theo pháp luật của Hội đồng thành viên.
 • Biên bản họp thay đổi người đại diện theo pháp luật của Hội đồng thành viên.
 • Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật mới.
 • Thông báo cập nhật số điện thoại (bắt buộc nếu GPKD chưa có số điện thoại).
 • Giấy ủy quyền cho người thay doanh nghiệp thực hiện thủ tục (nếu có)
 • Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu của người được ủy quyền.

Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật tại Bình Sơn

Quy trình thay đổi người đại diện theo pháp luật được thực hiện theo các bước như sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật

Doanh nghiệp chuẩn bị 1 bộ hồ sơ tương ứng với từng loại hình doanh nghiệp

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Cơ quan đăng ký kinh doanh

Doanh nghiệp có thể nộp hồ sơ theo 2 cách sau:

 • Cách 1: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở KH&ĐT tỉnh/thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.
 • Cách 2: Nộp online tại Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia thông qua tài khoản đăng ký kinh doanh hoặc chữ ký số công cộng.

Bước 3: Nhận kết quả

 • Trường hợp hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy phép kinh doanh mới cho doanh nghiệp.
 • Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Phòng đăng ký kinh doanh sẽ thông báo cho doanh nghiệp bằng văn bản yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ và nộp lại từ đầu.

Bước 4: Công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Sau khi được cấp GPKD mới, doanh nghiệp phải thông báo công khai về việc thay đổi người đại diện pháp luật trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn trong vòng 30 ngày kể từ ngày được cấp GPKD (Điều 32, Luật Doanh nghiệp 2020).

Dịch vụ thay đổi người đại diện theo pháp luật tại Brandsvip

 • Tư vấn, kiểm tra các điều kiện pháp lý liên quan đến người đại diện pháp luật mới của doanh nghiệp.
 • Hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện thủ tục chuyển nhượng (nếu có).
 • Soạn hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật theo quy định của Sở KH&ĐT.
 • Đại diện doanh nghiệp nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Sở KH&ĐT.
 • Bàn giao kết quả tận nơi cho doanh nghiệp.
Contact Me on Zalo