Tư vấn Tiêu chuẩn cơ sở tại Quảng Ngãi

Brandsvip đơn vị Tư vấn Tiêu chuẩn cơ sở tại Quảng Ngãi, ngoài ra chúng tôi còn tư vấn ISO 22000, ISO 9001, ISO 45001; HACCP; VietGAP;…

Công bố tiêu chuẩn cơ sở (TCCS) cho sản phẩm hàng hóa được xem như yêu cầu bắt buộc trước khi doanh nghiệp đưa sp ra thị trường

Tiêu chuẩn cơ sở là gì?

Theo Thông tư số 11/2021/TT-BKHCN: Tiêu chuẩn cơ sở là một tiêu chuẩn do tổ chức xã hội – nghề nghiệp, cơ quan nhà nước, đơn vị sử nghiệp và các cơ quan tổ chức khác công bố để sáp dụng trong các hoạt động của tổ chức đó

Căn cứ để xây dựng tiêu chuẩn cơ sở

Tiêu chuẩn cơ sở được xây dựng dựa trên các kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ, tiến bộ kỹ thuật, kinh nghiệm, nhu cầu và khả năng thực tiễn của cơ sở. Các tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế, khu vực được khuyến khích sử dụng để xây dựng hoặc chấp thành tiêu chuẩn cơ sở

Phương thức xây dựng Tiêu chuẩn cơ sở

Chấp nhận tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực thành tiêu chuẩn cơ sở
Xây dựng tiêu chuẩn cơ sở trên cơ sở dử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ, kết quả thử nghiệm, đánh giá
Sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩn cơ sở hiện hành

Quy trình xây dựng và công bố tiêu chuẩn cơ sở tại Quảng Ngãi

Bước 1: Tiếp nhận thông tin: kết quả xét nghiệm, nhãn sản phẩm, thành phần
Bước 2: Tra cứu các văn bản pháp quy, quy chuẩn kỹ thuật và tiêu chuẩn quốc gia, khu vực, quốc tế có liên quan đến sản phẩm
Bước 3: Lên chỉ tiêu xét nghiệm, lựa chọn phòng thí nghiệm đạt chuẩn (đơn vị chưa xét nghiệm)
Bước 4: Biên soạn dự thảo TCCS
Bước 5: Gửi bản dự thảo TCCS cho doanh nghiệp xem xét
Bước 6: Hoàn thiện TCCS, lập quyết định công bố TCCS và gửi hồ sơ doanh nghiệp
Bước 7: Doanh nghiệp in ấn, ký đóng dấu để công bố TCCS

Thời gian xây dựng và công bố TCCS

  • 10 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ và không tính thời gian thử nghiệm)
  • Thời gian thử nghiệm sản phẩm từ 10-20 ngày tùy theo chỉ tiêu

Thông tin liên hệ đơn vị Tư vấn Tiêu chuẩn cơ sở tại Quảng Ngãi

  • Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Brandsvip
  • Địa chỉ: Lô N1.8-27 Shophouse KĐT An Phú Sinh – Tp Quảng Ngãi
  • Điện thoại: 093 561 3593

Xem thêm: Tư vấn ISO 45001 tại Quảng Ngãi

Contact Me on Zalo