Tư vấn tiêu chuẩn cơ sở tại Quảng Nam

Tư vấn tiêu chuẩn cơ sở tại Quảng Nam

Theo luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, công bố tiêu chuẩn cơ sở cho sản phẩm hàng hóa là một yêu cầu bắt buộc trước khi doanh nghiệp đưa sản phẩm ra thị trường. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp vẫn chưa hiểu rõ vấn đề này. Nhằm hỗ trợ Quý khách hàng có nhu cầu, Brandsvip chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn tiêu chuẩn cơ sở tại Quảng Nam và các tỉnh lân cận, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và báo giá: 096 330 5979

Tư vấn tiêu chuẩn cơ sở tại Quảng Nam
Tư vấn tiêu chuẩn cơ sở tại Quảng Nam

Tiêu chuẩn cơ sở là gì

Là quy định về đặc tính kỹ thuật và yêu cầu quản lý dùng làm chuẩn để phân loại, đánh giá sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, quá trình, môi trường và các đối tượng khác trong hoạt động kinh tế – xã hội nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả của các đối tượng này. Tiêu chuẩn do một tổ chức công bố dưới dạng văn bản để tự nguyện áp dụng.

Các loại tiêu chuẩn cơ sở thường gặp

Theo quy định tại khoản 1 điều 13 thông tư 11/2021/TT-BKHCN, TCCS gồm các loại sau:

a) Tiêu chuẩn yêu cầu kỹ thuật;

b) Tiêu chuẩn phương pháp thử, phương pháp đo, hiệu chuẩn;

c) Tiêu chuẩn ghi nhận, bao gói, vận chuyển, bảo quản;

d) Tiêu chuẩn quá trình;

đ) Tiêu chuẩn dịch vụ;

e) Tiêu chuẩn môi trường.

Tùy theo loại hình, quy mô hoạt động, mục đích, yêu cầu quản lý của cơ sở để vận dụng cách thức phân loại hoặc bổ sung loại TCCS mới thích hợp cho cơ sở mình.

Phương thức xây dựng tiêu chuẩn cơ sở tại Quảng Nam

  • Chấp nhận tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực hoặc tiêu chuẩn nước ngoài tương ứng thành tiêu chuẩn cơ sở;
  • Xây dựng mới tiêu chuẩn cơ sở trên cơ sở sử dụng các kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ, các kết quả thử nghiệm, đánh giá, phân tích và thực nghiệm;
  • Sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩn cơ sở hiện hành

Ký hiệu tiêu chuẩn cơ sở

1. Ký hiệu TCVN bao gồm số hiệu, năm công bố tiêu chuẩn đứng sau cụm từ viết tắt TCVN và được phân cách bằng dấu hai chấm (:).

Ví dụ: TCVN 1234:2019 là ký hiệu của TCVN có số hiệu là 1234, được công bố năm 2019.

2. Trường hợp TCVN hoàn toàn tương đương với tiêu chuẩn quốc tế, ký hiệu tiêu chuẩn gồm ký hiệu TCVN và ký hiệu của tiêu chuẩn quốc tế để trong ngoặc đơn, cách nhau khoảng trống một ký tự.

Ví dụ: TCVN 1234:2018 (ISO 1035:2012)

Các bước xây dựng tiêu chuẩn cơ sở

Theo quy định tại khoản 1 điều 14 thông tư 11/2021/TT-BKHCN xây dựng TCCS tùy theo quy mô, loại hình sản xuất kinh doanh của cơ sở, trình tự, thủ tục xây dựng và công bố TCCS bao gồm những bước như sau:

Bước 1: Lập kế hoạch xây dựng TCCS ;

Bước 2: Biên soạn dự thảo TCCS;

Bước 3: Tổ chức lấy ý kiến cho dự thảo TCCS;

Bước 4: Tổ chức hội nghị chuyên đề về dự thảo TCCS;

Bước 5: Xử lý ý kiến và hoàn chỉnh dự thảo TCCS;

Bước 6: Lập hồ sơ dự thảo TCCS;

Bước 7: Thẩm tra dự thảo TCCS;

Bước 8: Công bố TCCS;

Bước 9: In ấn TCCS.

Lợi ích công bố tiêu chuẩn cơ sở

  • Khẳng định chất lượng sản phẩm, hàng hóa đáp ứng được các quy chuẩn kỹ thuật;
  • Thể hiện ý thức trách nhiệm của nhà sản xuất, nhà kinh doanh với người tiêu dùng;
  • Tăng mức độ uy tín của thương hiệu trong các chiến dịch truyền thông, quảng cáo;
  • Tạo điều kiện thuận lợi đẩy mạnh kinh doanh, xuất khẩu hàng hóa ra thị trường nước ngoài

Dịch vụ công bố tiêu chuẩn cơ sở tại Brandsvip

Bước 1: Tư vấn hồ sơ tài liệu chuẩn Công bố, tư vấn các thủ tục khác liên quan đến Công bố tiêu chuẩn cơ sở;
Bước 2: Phân tích, đánh giá tính hợp pháp, sự phù hợp với yêu cầu thực hiện công việc;
Bước 3: Tiến hành soạn Hồ sơ Công bố tiêu chuẩn cơ sở cho khách hàng;
Bước 4: Đại diện cho khách hàng dịch thuật, công chứng các giấy tờ có liên quan;
Bước 5: Nộp hồ sơ đăng ký Công bố tiêu chuẩn cơ sở cho cơ quan Nhà nước và có trách nhiệm giải trình khi được yêu cầu;
Bước 6: Đại diện cho khách hàng nhận kết quả.

 

Contact Me on Zalo