Tư vấn tham gia cụm liên kết ngành chuỗi giá trị

Tư vấn tham gia cụm liên kết ngành chuỗi giá trị

Để tăng lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp của mình, một trong những giải pháp giá trị đó chính là tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị. Vậy Doanh nghiệp sẽ được được hỗ trợ như thế nào khi tham gia và cần phải đáp ứng các tiêu chí gì? Hãy để Brandsvip – đơn vị chuyên tư vấn tham gia cụm liên kết ngành chuỗi giá trị hỗ trợ bạn.

Căn cứ pháp lý

Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa số 04/2017/QH14

Nghị định 80/2021/NĐ-CP

Tư vấn tham gia cụm liên kết ngành chuỗi giá trị
Tư vấn tham gia cụm liên kết ngành chuỗi giá trị

Cụm liên kết ngành chuỗi giá trị là gì

Theo quy định tại khoản 3, khoản 7 Điều 7 Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 2017.

Cụm liên kết ngành là hình thức liên kết giữa các doanh nghiệp trong cùng ngành và doanh nghiệp, tổ chức có liên quan cùng hợp tác và cạnh tranh.

Chuỗi giá trị là mạng lưới liên kết tạo ra giá trị gia tăng cho sản phẩm hoặc dịch vụ, bao gồm các giai đoạn tiếp nối nhau từ hình thành ý tưởng, thiết kế, sản xuất, phân phối sản phẩm đến người tiêu dùng.

Tiêu chí xác định cụm liên kết ngành

Theo quy định tại khoản 1 Điều 23 Nghị định 80/2021/NĐ-CP, cụm liên kết ngành được xác định khi đáp ứng đồng thời các tiêu chí sau đây:

Có các doanh nghiệp liên kết sản xuất, kinh doanh trong cùng ngành, lĩnh vực hoặc trong các ngành, lĩnh vực có liên quan đến nhau, vừa cạnh tranh vừa hợp tác với nhau;

Có tối thiểu 10 doanh nghiệp cùng hợp tác và cạnh tranh trong một địa giới hành chính xác định;

Có sự tham gia của các tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp.

Tiêu chí xác định chuỗi giá trị

Theo quy định tại khoản 1 Điều 24 Nghị định 80/2021/NĐ-CP, chuỗi giá trị được xác định khi đáp ứng đồng thời các tiêu chí sau đây:

Sản xuất, phân phối sản phẩm đến người tiêu dùng;

Có các doanh nghiệp đầu chuỗi trong chuỗi giá trị;

Có các doanh nghiệp nhỏ và vừa có tiềm năng cung ứng sản phẩm, dịch vụ cho doanh nghiệp đầu chuỗi.

Tiêu chí để lựa chọn Doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia

Tiêu chí lựa chọn Doanh nghiệp tham gia cụm liên kết ngành:

 • Có hợp đồng mua chung nguyên vật liệu đầu vào;
 • Có hợp đồng bán chung sản phẩm;
 • Có hợp đồng mua bán, hợp tác liên kết giữa các doanh nghiệp trong cụm liên kết ngành;
 • Cùng xây dựng và sử dụng thương hiệu.

Tiêu chí lựa chọn Doanh nghiệp tham gia chuỗi giá trị:

 • Là doanh nghiệp đầu chuỗi trong chuỗi giá trị;
 • Có hợp đồng mua bán, hợp tác, liên kết với các doanh nghiệp đầu chuỗi;
 • Được doanh nghiệp đầu chuỗi hoặc cơ quan, tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đánh giá có tiềm năng trở thành nhà cung ứng cho doanh nghiệp đầu chuỗi.

Nội dung hỗ trợ cụm liên kết ngành chuỗi giá trị

 • Đào tạo chuyên sâu về công nghệ, kỹ thuật sản xuất; tư vấn về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng, chiến lược phát triển sản phẩm theo cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị;
 • Cung cấp thông tin về nhu cầu kết nối, sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa khi tham gia;
 • Hỗ trợ phát triển thương hiệu, mở rộng thị trường sản phẩm;
 • Hỗ trợ sản xuất thử nghiệm, kiểm định, giám định, chứng nhận chất lượng sản phẩm của doanh nghiệp nhỏ và vừa khi tham gia.
Contact Me on Zalo