Tư vấn tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị tại Quảng Nam

Tư vấn tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị tại Quảng Nam

Hiện nay, Nhà nước ta luôn có nhiều chính sách hổ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ có cơ hội để phát triển, đổi mới và sáng tạo, một trong số đó có thể kể đến tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị. Nhằm hổ trợ khách hàng có nhu cầu dễ dàng tiếp cận hơn về vấn đề này, Brandsvip chuyên tư vấn tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị tại Quảng Nam, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chi tiết.

Cơ sở pháp lý

Nghị định 80/2021/NĐ-CP

Tư vấn tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị tại Quảng Nam
Tư vấn tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị tại Quảng Nam

Cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị là gì?

Cụm liên kết ngành là hình thức liên kết giữa các doanh nghiệp trong cùng ngành và doanh nghiệp, tổ chức có liên quan cùng hợp tác và cạnh tranh.

Các mô hình cụm liên kết ngành phổ biến trên thế giới có thể kể đến: 

 • Cụm ngành công nghiệp thông thường;
 • Cụm ngành công nghiệp truyền thống;
 • Cụm liên kết mạng;
 • Cụm ngành vệ tinh;
 • …..

Chuỗi giá trị là mạng lưới liên kết tạo ra giá trị gia tăng cho sản phẩm hoặc dịch vụ, bao gồm các giai đoạn tiếp nối nhau từ hình thành ý tưởng, thiết kế, sản xuất, phân phối sản phẩm đến người tiêu dùng.

Tiêu chí để xác định cụm liên kết ngành tại Quảng Nam

Cụm liên kết ngành được xác định khi đáp ứng đồng thời các tiêu chí quy định tại Khoản 1 Điều 23 Nghị định 80/2021/NĐ-CP:
a) Có các doanh nghiệp liên kết sản xuất, kinh doanh trong cùng ngành, lĩnh vực hoặc trong các ngành, lĩnh vực có liên quan đến nhau, vừa cạnh tranh vừa hợp tác với nhau;
b) Có tối thiểu 10 doanh nghiệp cùng hợp tác và cạnh tranh trong một địa giới hành chính xác định;
c) Có sự tham gia của các tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp (các viện nghiên cứu, trường đại học, cao đẳng, tổ chức hiệp hội và tổ chức liên quan khác).

Tiêu chí để được lựa chọn tham gia cụm liên kết ngành tại Quảng Nam

Doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành được lựa chọn hỗ trợ khi đáp ứng một trong các tiêu chí quy định tại Khoản 2 Điều 23 Nghị định 80/2021/NĐ-CP:
a) Có hợp đồng mua chung nguyên vật liệu đầu vào;
b) Có hợp đồng bán chung sản phẩm;
c) Có hợp đồng mua bán, hợp tác liên kết giữa các doanh nghiệp trong cụm liên kết ngành;
d) Cùng xây dựng và sử dụng thương hiệu.

Tiêu chí để xác định chuỗi giá trị tại Quảng Nam

Chuỗi giá trị được xác định khi đáp ứng đồng thời các tiêu chí quy định tại Khoản 1 Điều 24 Nghị định 80/2021/NĐ-CP:
a) Sản xuất, phân phối sản phẩm đến người tiêu dùng;
b) Có các doanh nghiệp đầu chuỗi trong chuỗi giá trị;
c) Có các doanh nghiệp nhỏ và vừa có tiềm năng cung ứng sản phẩm, dịch vụ cho doanh nghiệp đầu chuỗi.

Tiêu chí lựa chọn doanh nghiệp vừa và nhỏ tham gia chuỗi giá trị

Doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia chuỗi giá trị được lựa chọn hỗ trợ khi đáp ứng một trong các tiêu chí quy định tại Khoản 2 Điều 24 Nghị định 80/2021/NĐ-CP:
a) Là doanh nghiệp đầu chuỗi trong chuỗi giá trị;
b) Có hợp đồng mua bán, hợp tác, liên kết với các doanh nghiệp đầu chuỗi;
c) Được doanh nghiệp đầu chuỗi hoặc cơ quan, tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đánh giá có tiềm năng trở thành nhà cung ứng cho doanh nghiệp đầu chuỗi.

Nội dung hổ trợ

 • Hỗ trợ nâng cao năng lực liên kết sản xuất và kinh doanh;
 • Hỗ trợ thông tin, phát triển thương hiệu, kết nối và mở rộng thị trường;
 • Hỗ trợ tư vấn về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng;
 • Hỗ trợ thực hiện các thủ tục về sản xuất thử nghiệm, kiểm định, giám định, chứng nhận chất lượng.

Tại sao cần phải tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị tại Quảng Nam

 • Góp phần đảm bảo các bên cùng có lợi trong sản xuất;
 • Tăng tính tự nguyện và tự chịu trách nhiệm của các bên tham gia liên kết;
 • Góp phần làm tăng hiệu quả trong sản xuất;
 • Thu hút nhiều nhà đầu tư;
 • Tiền đề cho các liên kết bảo vệ tài nguyên, môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, dịch bệnh;
 • Tối ưu hóa các hoạt động của doanh nghiệp và giảm thiểu chi phí của tổ chức;
 • Phát triển năng lực cốt lõi và các lĩnh vực cải tiến.

 

Contact Me on Zalo