Tư vấn ISO 31000 tại Quảng Ngãi

Tư vấn ISO 31000

Brandsvip là đơn vị chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn Hệ thống quản lý chất lượng bao gồm: Tư vấn ISO 22000, Tư vấn HACCP, Tư vấn ISO 45001, Tư vấn ISO 31000 tại Quảng Ngãi

Tư vấn ISO 31000
Tư vấn ISO 31000

ISO 31000 là gì?

ISO 31000 là một tiêu chuẩn quốc tế được phát triển để giúp các tổ chức thuộc mọi quy mô và loại hình quản lý rủi ro một cách hiệu quả.

Lợi ích của việc áp dụng tiêu chuẩn ISO 31000

 • Quản lý rủi ro là một yêu cầu không thể thiếu của mọi tổ chức bởi quản lý rủi ro cho phép tổ chức
 • Tăng khả năng đạt được các mục tiêu
 • Khuyến khích quản lý chủ động
 • Nhận thức nhu cầu xác định và xử lý rủi ro trong toàn tổ chức
 • Cải thiện việc xác định các cơ hội và mối đe dọa
 • Tuân thủ các yêu cầu luật định, chế định và các chuẩn mực quốc tế liên quan
 • Cải tiến việc quản trị
 • Nâng cao lòng tin và sự tin tưởng các bên liên quan
 • Thiết lập cơ sở tin cậy cho việc ra quyết định và lập kế hoạch
 • Cải tiến việc kiểm soát
 • Phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để xử lý rủi ro
 • Cải tiến hiệu lực và hiệu quả hoạt động
 • Nâng cao hoạt động đảm bảo an toàn và sức khỏe cũng như bảo vệ môi trường
 • Cải tiến việc ngăn ngừa tổn thất và quản lý sự cố
 • Giảm thiểu thiệt hại
 • Nâng cao tính kiên cường của tổ chức

Quy trình tư vấn ISO 31000 tại Quảng Ngãi

 • Xác định thông tin khách hàng: địa điểm, quy mô, phạm vi áp dụng
 • Đánh giá điều kiện và bối cảnh của tổ chức
 • Hướng dẫn xây dựng hệ thống văn bản quy trình và cách thức duy trì văn bản hồ sơ kết quả thực hiện
 • Hướng dẫn đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý rủi ro theo tiêu chuẩn ISO 31000
 • Hướng dẫn biện pháp khắc phục, phòng ngừa và giải quyết rủi ro
 • Hướng dẫn hoàn thiện hệ thống văn bản chuẩn bị cho hoạt động đánh giá chứng nhận
 • Đánh giá chứng nhận, hành động khắc phục sau đánh giá chứng nhận

Địa chỉ đơn vị tư vấn ISO 31000 tại Quảng Ngãi

 • Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Brandsvip
 • Địa chỉ: Lô N1.8-27 Shophouse KĐT An Phú Sinh – Tp Quảng Ngãi
 • Điện thoại: 093 561 3593

Xem thêm: Tư vấn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu

Contact Me on Zalo