Sản phẩm nào cần công bố tiêu chuẩn sản phẩm tại Quảng Ngãi

Nhiều doanh nghiệp khi nghiên cứu sản xuất ra nhiều loại sản phẩm mới, công dụng được cải tiến thì kéo theo đó là chưa biết phân biệt giữa sản phẩm nào cần công bố tiêu chuẩn sản phẩm và sản phẩm nào tự công bố.

Hiện nay có 2 hình thức công bố tiêu chuẩn cơ sở: Tự công bố và công bố. Những sản phẩm nào cần công bố hoặc tự công bố theo quy định của nhà nước.

Đối tượng nào cần công bố tiêu chuẩn sản phẩm

Theo điều 6 của Nghị định số 15/2018/NĐ-CP của chính phủ ban hành nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm, đối tượng cần đăng ký công bố sản phẩm bao gồm:
Thực phẩm bảo vệ sức khỏe
Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, thực phẩm dinh dưỡng y học
Sản phẩm dinh dưỡng dành cho trẻ dưới 36 tháng tuổi
Phụ gia sản phẩm có công dụng mới hoặc không nằm trong nhóm phụ gia được phép sử dụng, không đúng đối tượng theo quy định của Bộ y tế.

Đối tượng tự công bố

Căn cứ vào khoản 1 Điều 4 Nghị định 15/2018/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 02/02/2018, đối tượng nằm trong danh sách tự công bố chất lượng sản phẩm như sau:
Thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn
Các loại phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến
Dụng cụ chứa/ bao gói tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm
Sản phẩm chỉ dùng để sản xuất, gia công hàng xuất khẩu hoặc sản phẩm phục vụ cho việc sản xuất sử dụng trong nội bộ, không tiêu thụ ra thị trường bên ngoài được miễn thực hiện tự công bố.

Contact Me on Zalo