Quy định ghi nhãn sản phẩm thực phẩm mới nhất

Quy định ghi nhãn sản phẩm thực phẩm mới nhất

Nhãn sản phẩm thực phẩm là một trong những vấn đề doanh nghiệp hết sức quan tâm khi đưa sản phẩm của mình ra thị trường. Bởi đây là cơ sở để người tiêu dùng tìm hiểu, đánh giá và đưa ra quyết định có tin dùng sản phẩm của mình hay không. Bên cạnh đó, nhãn mác còn giúp doanh nghiệp quảng bá thương hiệu, sản phẩm một cách trực tiếp nhất trên thị trường. Để tránh mắc phải những sai lầm không đáng có khi ghi nhãn mác cho sản phẩm thực phẩm. Trong bài viết này, hãy cùng Brandsvip tìm hiểu quy định ghi nhãn thực phẩm sản phẩm mới nhất nhé.

Quy định ghi nhãn sản phẩm thực phẩm mới nhất
Quy định ghi nhãn sản phẩm thực phẩm mới nhất

Nhãn sản phẩm thực phẩm là gì ?

Là bản viết, bản in, bản vẽ, bản chụp của chữ, hình vẽ, hình ảnh được dán, in, đính, đúc, chạm, khắc trực tiếp trên hàng hóa, bao bì thương phẩm của hàng hóa hoặc trên các chất liệu khác được gắn trên hàng hóa, bao bì thương phẩm của hàng hóa.

Các thông tin bắt buộc phải khi trên nhãn sản phẩm thực phẩm mới nhất

Căn cứ vào khoản 5 điều 1 Nghị định 111/2021/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung điều 10 Nghị định số 43/2017/NĐ-CP) quy định rõ về những thông tin bắt buộc phải ghi trên nhãn hàng hóa đối với nhãn hàng hóa của các loại hàng hóa đang lưu thông tại Việt Nam và nhãn gốc của hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam. Cụ thể:

  • Đối vối các hàng hóa lưu thông tại Việt Nam thì nhãn hàng hóa bắt buộc thể hiện các nội dung sau bằng tiếng Việt:

a) Tên hàng hóa;

b) Tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa;

c) Xuất xứ hàng hóa;

d) Các nội dung khác theo tính chất của mỗi loại hàng hóa.

  • Đối với nhãn hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam thì nhãn gốc bắt buộc phải thể hiện các nội dung sau bằng tiếng nước ngoài hoặc tiếng Việt khi làm thủ tục thông quan:

a) Tên hàng hóa;

b) Xuất xứ hàng hóa;

c) Tên hoặc tên viết tắt của tổ chức, cá nhân sản xuất hoặc tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa ở nước ngoài.

Vị trí nhãn sản phẩm thực phẩm mới nhất

  • Phải được thể hiện trên hàng hóa, bao bì thương phẩm của hàng hóa ở vị trí khi quan sát có thể nhận biết được dễ dàng, đầy đủ các nội dung quy định của nhãn.
  • Trường hợp không được hoặc không thể mở bao bì ngoài thì trên bao bì ngoài phải có nhãn và nhãn phải trình bày đầy đủ nội dung bắt buộc.

Màu sắc của chữ, ký hiệu và hình ảnh trên nhãn sản phẩm thực phẩm

  • Màu sắc của chữ, chữ số, hình vẽ, hình ảnh, dấu hiệu, ký hiệu ghi trên nhãn hàng hóa phải rõ ràng.
  • Đối với những nội dung bắt buộc theo quy định thì chữ, chữ số phải có màu tương phản với màu nền của nhãn hàng hóa.

Trách nhiệm ghi nhãn sản phẩm thực phẩm mới nhất

Căn cứ vào nghị định 43/2017/NĐ-CP và nghị định 111/2021/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung khoản 4 điều 9 Nghị định số 43/2017/NĐ-CP)

  • Tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm ghi nhãn hàng hóa kể cả nhãn phụ phải bảo đảm ghi nhãn trung thực, rõ ràng, chính xác, phản ánh đúng bản chất của hàng hóa.
  • Hàng hóa sản xuất để lưu thông trong nước thì tổ chức, cá nhân sản xuất phải chịu trách nhiệm thực hiện ghi nhãn hàng hóa.
  • Trong trường hợp hàng hóa xuất khẩu không xuất khẩu được hoặc bị trả lại, đưa ra lưu thông trên thị trường thì tổ chức, cá nhân đưa hàng hóa ra lưu thông phải ghi nhãn theo quy định của Nghị định này.
  • Tổ chức, cá nhân nhập khẩu hàng hóa vào Việt Nam phải ghi nhãn theo quy định về nội dung bắt buộc thể hiện trên nhãn hàng hóa nhập khẩu.

 

Contact Me on Zalo