Hướng dẫn làm thủ tục công bố sản phẩm tại Quảng Ngãi

Có 2 loại hình thức công bố chất lượng sản phẩm: công bố và tự công bố thì quy trình thực hiện cũng khác nhau. Chúng tôi xin Hướng dẫn làm thủ tục công bố sản phẩm tại Quảng Ngãi.

Thủ tục công bố sản phẩm tại Quảng Ngãi
Thủ tục công bố sản phẩm tại Quảng Ngãi

Thực phẩm bắt buộc phải thực hiện công bố chất lượng trước thi đưa ra tiêu thụ trên thị trường chia làm 3 loại: thực phẩm, thực phẩm chức năng và mỹ phẩm

Thủ tục công bố sản phẩm tại Quảng Ngãi

Đối với công bố thực phẩm:

Bản công bố theo Mẫu số 02 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 15/2018/NĐ-CP
Giấy phép kinh doanh
Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất
Bản kê khai thông tin chi tiết về sản phẩm
Kế hoạch giám sát định kỳ
Mẫu sản phẩm
Nhãn sản phẩm

Công bố mỹ phẩm:

Chính xác là đăng ký lưu hành mỹ phẩm. Hiện nay việc công bố mỹ phẩm phải thực hiện bằng hình thức online. Thành phần và hồ sơ đăng ký lưu hành mỹ phẩm như sau:

Thành phần hồ sơ

Phiếu đăng ký lưu hành mỹ phẩm
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
Giấy ủy quyền của nhà sản xuất/ chủ sở hữu sản phẩm
Bản thông tin và công thức thành phần của sản phẩm
Giấy chứng nhận lưu hành tự do (với sản phẩm mỹ phẩm nhập khẩu)
Tiêu chuẩn chất lượng và phương pháp thử
Tài liệu nghiên cứu độ ổn định của sản phẩm
Tài liệu khoa học chứng minh công dụng đặc biệt của sản phẩm
Cam kết về công thức không chứa chất cấm và tuân thủ theo giới hạn hàm lượng các chất bị hạn chế theo công thức đã công bố

Quy trình thực hiện

Chuẩn bị hồ sơ, thủ tục công bố mỹ phẩm theo quy định
Tiến hành đăng ký tạo tài khoản trên hệ thống cấp số tiếp nhận phiếu công bố mỹ phẩm và nộp hồ sơ online
Sau khi tổ chức, cá nhân xác nhận nộp hồ sơ, hồ sơ sẽ được chuyển đến chuyên viên kiểm tra để thẩm định về tính hợp lệ và hợp pháp. Hồ sơ đảm bảo sẽ được thông báo trả kết quả
Cá nhân, tổ chức nhận kết quả công bố và lưu hành mỹ phẩm

Công bố thực phẩm chức năng

Bản đăng ký công bố thực phẩm chức năng được soạn theo Mẫu số 02 Nghị định 38/2012/NĐ-CP
Bản kê khai thông tin sản phẩm soạn theo Mẫu số 03b Nghị định 38/2012/NĐ-CP
Giấy chứng nhận sản phẩm lưu hành tự do
Phiếu kết quả xét nghiệm sản phẩm và đảm bảo các chỉ tiêu bắt buộc, còn thời hạn 12 tháng kể từ ngày thẩm định đến ngày nộp hồ sơ công bố
Bản kế hoạch giám sát định kỳ
Nhãn sản phẩm
Mẫu sản phẩm
Tài liệu khoa học chứng minh công dụng của sản phẩm hoặc công dụng của từng thành phần

Xem thêm: Dịch vụ công bố chất lượng sản phẩm tại Quảng Ngãi

Contact Me on Zalo